Kontakten till det civila samhället förbättras genom ny databas

Avdelningen för ekonomiska och sociala frågor (DESA) inom FN:s sekretariat har öppnat en ny databas och webbplats för att upprätthålla en nära kontakt till organsiationer i det civila samhället.

”Från första början har det civila samhällen spelat en viktig roll på FN konferenser och möten. Det effektiva samarbetet mellan det civila samhället och FN, och speciellt med vår avdelning för ekonomiska och sociala frågor, var av stor betydelse för att konferenserna skulle vara framgångsrika och för att utvärdera slutresultaten från dem,” konstaterar undergeneralsekreterare Sha Zukang,

Den nya databasen, som går under namnet iCSO, innehåller information om 12 000 olika organisationer. Här kan representanter för organisationerna logga in för att se vad som pågår, vilka möten de kan delta i och vilken ackreditering de har till FN.