A-Ö Webbindex

Släck lamporna för planeten

Under 2021 kommer avgörande politiska beslut att fattas. Beslut om klimatet, naturen och hållbar utveckling som direkt kommer påverka mänskligheten och planetens öde under lång tid framöver. Nu på lördag 27 mars är det Earth Hour, ett globalt evenemang som vill rikta strålkastaren mot naturen och sätta frågor om klimat och biologisk mångfald på den globala agendan.

Alla som vill delta i Earth Hour uppmanas att släcka lyset under en timme från 20:30-21:30. Även om världen befinner mitt i en pandemi är Earth Hour en påminnelse till världens ledare att de måste prioritera planetens framtid.

Minskad biologisk mångfald

Syftet med Earth Hour är att sända ett viktigt budskap till inflytelserika beslutsfattare och uppmana dem att vidta åtgärder mot klimatförändringarna och den minskande biologiska mångfalden.

 

Djungel i motljus
Foto: Alenka Skvarc/Unsplash

Biologisk mångfald ingår de i globala målen under mål nummer 15 – Ekosystem och biologisk mångfald, åtgärderna syftar till att bland annat minska förlusten av arter på jorden. Före coronapandemin riskerade omkring 31,000 arter att utrotas helt och nästan 100 miljoner hektar skog gått förlorad sen år 2000. Dessutom är det bara en tredjedel av de som rapporterar in som faktiskt är på god väg att uppnå sina nationella mål för biologisk mångfald.

Earth Hour har tidigare lyckats öka allmänhetens kunskap och förståelse för klimatet och satt ämnet högt på den globala agendan. Några av höjdpunkterna som rörelsen drivit igenom har Earth Hour bidragit till att skydda ett 3.5 miljoner hektar stort havsområde i Argentina, plantera en 2.700 hektar Earth Hour-skog i Uganda, driva igenom ett plastförbud i Galapagos 2014 och plantera 17 miljoner träd i Kazakstan.

Pandemier som den coronapandemi vi nu genomlever är delvis en konsekvens av minskade skogsarealer och minskad biologisk mångfald. Det är inte en engångshändelse, risken är stor att den händer igen om vi inte förbättrar vårt förhållande till naturen. Forskning visar tydliga kopplingar mellan förstörd natur och ökad risk för pandemier.

Handlingarnas årtionde

Det nästkommande tio åren ger oss en unik möjlighet men innebär också en stor utmaning för oss att nå de globala målen. Under 2021 kommer världen ledare mötas vid en rad betydelsefulla konferenser och forum där den miljömässiga agendan för det nästkommande decenniet och vidare kommer slås fast. skyline halva är tänd och halva är släckt under earth hour

Idag görs framsteg på många håll men totalt sett sker de inte snabbt nog eller i tillräckligt stor omfattning för att nå de globala målen i tid.

Pandemin och covid-19 har påverkat alla de 17 globala målen, något som började i form av en hälsokris har övergått till en humanitär och socio-ekonomisk kris. Även om pandemin hämmat utvecklingen mot flera av de globala målen visar krisen också hur nödvändiga och betydelsefulla de är. Det är avgörande att de senaste framgångarna inte går förlorade.

Släck alla ljusen

Det allra första Earth Hour-eventet hölls i Sydney 2007 och var ett initiativ från Världsnaturfonden i Australien, ett land som tydligt fått känna av klimatförändringarna i form av långvarig torka bland annat.

I år släcker vi för femtonde gången oc vid Earth Hour 2020 deltog 190 olika länder. Syftet med att släcka lamporna är inte att spara energi utan att genom en konkret och synlig handling stå upp för planeten.

Årets tema är Är du med – släck för vår enda planet. Syftet är att särskilt uppmärksamma alla de små och stora saker varje individ kan göra för att bidra till en mer hållbar planet. Ingen kan göra allt men alla kan gör något.

Delta genom att släcka hemma 20:30-21:30 på lördag 27 mars och använd hashtaggarna #EarthHour #ÄrDuMed #TogetherPossible #Connect2Earth.

Eart Hour

Relaterade artiklar

Ett decennium tillägnat våra hav

Om vi ​​börjar nu kan vi sluta fred med naturen

Kritiskt ögonblick att nå Agenda 2030

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19