A-Ö Webbindex

Familjen viktig för personer som lever med diabetes

2019-11-14 Över 420 miljoner människor runt om i världen lever med diabetes och Världshälsoorganisationen (WHO) förutspår att antalet kommer att fortsätta öka. I samband med Världsdiabetesdagen 2019 fokuserar WHO tillsammans med partners på att nå ut med kunskap om hur diabetes kan förebyggas och behandlas.

Årets tema för Världsdiabetesdagen, eller World Diabetes Day, är Familjen och diabetes. WHO vill lyfta fram effekterna av diabetes på familjen och främja familjens viktiga roll i hantering, vård och förebyggande av diabetes. Om diabetes inte behandlas eller hanteras kan sjukdomen få mycket allvarliga konsekvenser och därför är det också viktigt att nå ut med kunskap om sjukdomen och dess symtom.

Diabetes är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att blodsockret är för högt. Vid typ 1-diabetes slutar kroppen att bilda insulin. Insulin kan bara ges i injektioner och därför måste personer med typ 1-diabetes tillföra insulin från första dagen av sjukdomen. Vid typ 2-diabetes bildar kroppen fortfarande insulin men det kan finnas ett mostånd i kroppen som gör att insulinmängden inte räcker.

Förekomsten av diabetes har nästan fördubblats sedan 1980. Livsstilsförändringar med fokus på hälsosam kost och fysisk aktivitet är dock viktiga faktorer som kan hjälpa till att förebygga typ 2-diabetes. Och för alla former av sjukdomen är det viktig med kunskap om sjukdomen och hur den behandlas.

– Tidig upptäckt av sjukdomen och tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster är avgörande för förebyggande och behandling av sjukdomen, däribland genom att säkerställa allmän hälso- och sjukvård för alla senast 2030, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt uttalande på Världsdiabetesdagen 2019.

Guterres påpekar också att diabetes inte bara får hälsorelaterade konsekvenser, sjukdomen drabbar också andra områden i livet.

– Diabetes skadar hälsan och underminerar utbildning- och sysselsättningsmål för många. Det påverkar samhällen och tvingar familjer till ekonomiska utmaningar genom katastrofala medicinska kostnader.

 Läs mer: Världsdiabetesdagen

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19