A-Ö Webbindex

Krig och konflikter i FN-rollspel i Karlskoga

Sedan 30 år tillbaka ordnar Möckelngymnasiet i Karlskoga, Sverige, varje år ett FN-rollspel. Eleverna formar grupper, väljer ett land, och agerar sedan som det landet under ett tre dagar långt skolevenemang. Årets tema var krig och konflikter.  

– Eleverna vet vad FN är och till exempel vad EU är och att det finns, men det blir något helt annat när man börjar läsa på och verkligen ska agera som ett helt annat land, säger Amir Sam, lärare i samhällskunskap och historia, och en av eldsjälarna i arbetsgruppen bakom förverkligandet av FN-rollspelet.  

En man som står bland en grupp elever i en sal
Amir Sam är lärare i historia och samhällslära. Foto: Möckelngymnasiet

Så här går det till i praktiken: Eleverna delar in sig i grupper på 2-4 personer. De får lämna in önskemål och motivera vilket land de vill personifiera och agera som. Alla FN:s 193 medlemsländer ryms tyvärr inte med, i år var länderna 31 till antalet, men man försöker täcka alla kontinenter. Efter att man kommit överens om vilket land man representerar börjar eleverna kartlägga och göra research om sitt land; politik, samarbete, ekonomi med mera. Rollspelsaspekten innebär att eleverna ska föreställa sig hur landet agerar och tänker, det ska vara verklighetsbaserat.  

Från yta till djup

– Vi vill spegla verkligheten istället för att bara ha lektioner och genomgång, inflikar Linnea Borg, lärare i svenska och samhällskunskap på Möckelngymnasiet. Istället för att bara skrapa på ytan låter vi eleverna gå på djupet med sitt land. 

En grupp elever runt ett bord och Norges flagga i mitten.
De nordiska länderna är populära bland eleverna, så även Ryssland, Kina och Ukraina. Foto: Möckelngymnasiet

Möckelngymnasiets FN-rollspel är ett tre dagar långt evenemang, från onsdag till fredag. Första dagen håller länderna invigningstal, och på kvällen är det festlig bankett. De övriga dagarna är förhandlingar, länderna får framföra en passande resolution från sitt respektive land, presentera för- och emottal, debattera och genomföra omröstningar. Utöver detta skiljer man mellan formella och informella förhandlingar, planerar dem och försöker klä sig och uttrycka sig som invånare i ens land eller tala deras språk.   

– De flesta av våra elever är uppväxta i Sverige, det är svårt för dem att sätta sig in i andras liv, förklarar Amir Sam. Den resan är intressant. Det är inte så lätt att förstå hur man ska skapa fred, hur man ska få mat till alla eller till exempel frågor som kvinnors och mäns rättigheter. 

Ett podium och människor runt
Talturer fördelades från podiet. Foto: Möckelngymnasiet

Inga extra utgifter

Nytt för i år var att FN-rollspelet streamades live från Folkets Hus i Karlskoga. En relativt blygsam projektbudget på 30 000 kronor föder kreativitet och Amir Sam framhåller att eleverna blir duktiga på att låna, dela med sig och att evenemanget inte ska medföra kostnader för ungdomarna. 

En av eleverna från Möckelngymnasiet är Clara Ringström. Hon har själv medverkat i FN-rollspelet i årskurs 1 och i år var hon som tredjeklassist med och handledde ettorna.  

– Vi börjar planera redan i september, december, berättar Clara, som höll invigningstalet för sitt land Etiopien då det begav sig. Det var nog nervöst innan, men mest kul när det väl började.  

En skärm med en kvinna som pratar i mikrofon
FN-rollspelet sändes live och kan fortfarande tittas på på youtube. Foto: Möckelngymnasiet

Aktuellt tema varje år

Att eleverna får vara med om nya saker i skolvärlden är utvecklande och fostrande på många plan, berättar Amir Sam. Alla har inte möjlighet att delta i en bankett någon gång under sitt liv och här får de bekanta sig med hur man talar, hur man skålar och uppför sig i ett högtidligt sammanhang.  

Temat anpassas efter varje år, i fjol var det klimatet och i år krig och konflikter. Eleverna fick fundera på varför det är så svårt att komma överens, vad problemet är och hur man hanterar det. Man kunde tro att det var få som ville vara Ryssland och Ukraina i år, men tvärtom var det många intresserade, populära länder bland eleverna var också USA, Kina, Sverige och Finland.  

Möckelngymnasiets FN-rollspel finns på Youtube här 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19