Luftbro räddar liv i Sydsudan

: UNICEF och WFP distribuerar livräddande material till Sydsudan från luften. Foto: © UNICEF/Ohanesian

: UNICEF och WFP distribuerar livräddande material till Sydsudan från luften. Foto: © UNICEF/Ohanesian

3.4.2014 – Konflikten i Sydsudan har pågått i över 100 dagar, och då regnperioden närmar sig förvärras den humanitära krisen ytterligare. UNICEF har tillsammans med WFP påbörjat en livräddande insats för att nå landets mest isolerade områden.

Med hjälp av helikopter och nedsläpp av livsviktigt material från luften har UNICEF och WFP (FN:s livsmedelsprogram) påbörjat en insats för att nå människor i avlägsna, konfliktdrabbade områden i Sydsudan. Arbetet inleds i Akobo, nära gränsen mot Etiopien, där 30 000 människor kommer att få hjälp.

Platser har etablerats för nöddistribution av mat, hälsovård, skydd, utbildning och sanitet. Akobo är den första platsen som nås av hjälpen. 14 liknande insatser planeras under den kommande månaden, vilket beräknas hjälpa upp till 250 000 människor. Andra organisationer förväntas även gå med i samarbetet.

Regnperioden som snabbt närmar sig gör vägarna i landet oframkomliga. Brist på skydd, dålig sanitet och vattenburna sjukdomar förvärrar läget ytterligare både i Sydsudan och i grannländerna.

– Barn och familjer står inför ett stort lidande, och vi måste snabbt nå ut med personal och livräddande material till svåråtkomliga områden för att undvika en humanitär katastrof, sade Jonathan Veitch, UNICEFs representant i Sydsudan.

WFP har redan under de senaste veckorna via luften nått fram med matleveranser till flyktingar på fem olika platser i landet. Som en del av samarbetet kommer man nu även distribuera särskilda näringsprodukter till barn, och UNICEF kommer leverera vatten- och hygienpaket, samt material för att förhindra undernäring. UNICEF kommer också att vaccinera barn mot mässling och polio, sätta upp tillfälliga utbildningsplatser, samt registrera och stötta barn som kommit ifrån sina familjer.

På grund av konflikten i Sydsudan hotas mer än 3,7 miljoner människor av brist på mat, sjukdomsutbrott och akut undernäring. Omkring 700 000 människor är på flykt inom landet, varav 379 000 är barn.

UNRIC:s utvalda länkar:

UNRIC:s faktablad om Sydsudan: http://www.unric.org/en/unric-library/26835