Säg NEJ till våld mot kvinnor

Violence against women2

Violence against women2

23.11.2012 – På söndagen den 25.11 firar vi den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Vi publicerar här Michelle Bachelets, chef för UN Women, meddelande som riktar sig till såväl var och en av oss som världens ledare.

”Jag blir ofta tillfrågad om det över huvudtaget är möjligt att få ett slut på våldet mot kvinnor, speciellt då det är så seglivat och djupt rotat. Mitt svar är ja. Det är möjligt. Men det kan bara göras tillsammans. Vi är alla ansvariga och det är dags för våra ledare att uppfylla de löften de gjort kvinnorna.

Idag, på den internationella dagen mot våld mot kvinnor, uppmanar jag alla ledare: ta ställning för att utrota våldet mot kvinnor och flickor.

Förra året lanserade jag en 16-stegs plan. Idag uppmanar jag alla statsöverhuvud och regeringar att sätta ett stopp för gisslet som påverkar varje samhälle genom att delta i ett globalt initiativ för att framföra nationella engagemang för att utrota våldet mot kvinnor och flickor.

Det första steget har redan tagits: tystnaden är bruten. Idag har minst 125 länder förbjudit våld i hemmet, och en stark lagstiftning för våld mot kvinnor och flickor existerar. Det finns internationell enighet om vägen framåt, som utstakats i den så kallade Pekingplattformen, Bejing Platform for Action. Hundrasjuttio länder har ratificerat kvinnokonventionen om avskaffandet av all form av diskriminering mot kvinnor. Kännedom om våldets grundläggande orsaker har ökat, och kvinnor, män och ungdomar mobiliserar sig fortsättningsvis i stora antal emot våld. Det finns otaliga organisationer vars medlemmar arbetar outtröttligt för att stödja våldsoffer, och i många länder har beslutsfattarna vidtagit bestämda åtgärder. Men det räcker inte.

Vi måste alla göra bättre ifrån oss för att skydda kvinnor och hindra detta genomgripande brott mot mänskliga rättigheter. Regeringar och ledare måste leda genom exempel. Tiden är inne för regeringar att översätta internationella löften till konkreta nationella åtgärder.

Vi hoppas få se nya och förbättrade lagar och nationella handlingsplaner som erbjuder skyddshem, kostnadsfria hotline-tjänster och gratis hälsovård och juridisk hjälp för offren. Vi räknar med att utbildningsprogrammen innefattar mänskliga rättigheter, jämlikhet och ömsesidig respekt, och inspirerar unga människor till initiativ för att utrota våldet mot kvinnor och flickor. Vi behöver ett större antal kvinnor i politiken, rättsväsendet och de fredsbevarande trupperna. Vi behöver jämlika ekonomiska möjligheter och anständiga arbeten för kvinnor.

Alla dessa åtgärder kräver beslutsamma och modiga ledare. Nästa mars kommer ledare från regeringar och det civila samhället att samlas för FN:s kvinnokommission för att enas om åtgärder för att förhindra och behandla våld mot kvinnor. Förväntningarna är höga, och det bör de vara. I vissa länder blir så många som 7 av 10 kvinnor misshandlade, våldtagna, slagna eller stympade under sin livstid. En kris av dylika proportioner förtjänar inget mindre än våra ledares odelade uppmärksamhet. Det kan varken finnas fred eller utveckling så länge kvinnor lever i rädsla för våld.

Idag ser man allt mer våldet mot kvinnor för det vad det är: ett hot mot demokratin, ett hinder för bestående fred, en börda för de nationella ekonomierna och en motbjudande kränkning mot de mänskliga rättigheterna. Då mer och mer människor anser att våld mot kvinnor varken är acceptabelt eller oundvikligt, får förändringen till det bättre allt djupare och starkare fäste.

Detta är inte bara en kvinnosak, detta är vårt allas ansvar. Våldet är en skandal och det måste få ett slut. Tiden har runnit ut för ursäkter och självgodhet. Låt oss visa en verklig vilja och beslutsamhet och låt oss mobilisera ännu mer resurser för att få ett slut på detta mänsklighetens gissel – våldet mot kvinnor.

Ja, det är möjligt. ”

Michelle Bachelet

25.11.2012