A-Ö Webbindex

75 sätt som FN gör skillnad: Skapa global handel

I samband med FN:s 75-årsjubileum 2020 publicerar vi en till två artiklar i veckan för att visa hur FN gör skillnad i världen.

75 sätt som FN gör skillnad: Skapa global handel

I början av 1960-talet ökade oro för hur utvecklingsländer skulle få fotfäste på de globala handelsmarknaderna. Det gav upphov till världens första FN-konferens om handel och utveckling (UNCTAD), som hölls i Genève 1964. Konferensen syftade till att ta itu med de hinder för tillgång till global handel som utvecklingsländerna stod inför. På grund av utmaningarnas omfattande karaktär beslutades att konferensen skulle äga rum vart fjärde år, att mellanstatliga enheter skulle mötas mellan konferenserna och att ett stående sekretariat skulle inrättas för att hantera logistiken kring arbetet.

UNCTAD arbetar med utveckling och särskilt i relation till internationell handel. UNCTAD hjälper utvecklingsländer att förhandla om handelsavtal på plats och säkerställa goda exportvillkor. FN har säkerställt att utvecklingsländerna betalas ordentligt för sina varor. förbättrad kommersiell infrastruktur; hjälpte utvecklingsländerna att inrätta en mångsidig produktionsapparat och bidrog till att länderna integrerades i den globala ekonomin.

UNCTAD fungerar också som ett forum där medlemsstaterna är fria att delta i dialoger och diskutera sätt på vilka den internationella marknaden blir rättvisare.

#ShapingOurFuture #UN75

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19