Människorättssituationen för personer av afrikanskt ursprung i Sverige undersöks av FN-expertgrupp

Foto: Flickr / Ingolf / 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

 Foto: Flickr / Ingolf / 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

27.11.2014 – En FN-expertgrupp vars arbete är att undersöka människorättssituationen för personer av afrikanskt ursprung kommer att besöka Sverige för första gången den 1.-5. december.

Expertgruppen kommer att bedöma situationen för både svenskfödda och migranter av afrikanskt ursprung som är bosatta i Sverige, och samla information gällande fall av rasism, rasdiskriminering, xenofobi, afrofobi och intolerans. Experterna kommer även att undersöka åtgärder för att motverka rasism och se över det skydd rasism- och hatbrottsoffer erbjuds.

”Arbetsgruppen ser sitt besök som ett unikt tillfälle att lära sig mer om situationen i Sverige, träffa relevanta intressenter och erbjuda observationer och konkreta rekommendationer för att motarbeta rasism”, sade gruppens talesperson Mireille Fanon-Mendes-France. ”Vi kommer att fokusera på såväl god praxis som utmaningar.”

Gruppens medlemmar kommer att besöka Stockholm, Malmö och Lund, och träffa representanter från regeringen, kommuner, ideella organisationer och det civila samhället som arbetar med rasism och diskrimineringsfrågor.

Experterna kommer att ge ett uttalande den 5:e december gällande sina primära observationer och sedan presentera sin slutliga rapport inför FN:s råd för mänskliga rättigheter nästa år.

UNRIC:s faktablad om rasism