A-Ö Webbindex

Hundratals miljoner kvinnor skulle kunna lyftas ur fattigdom

Den 68:e årliga Kvinnokommissionen, Commission on the Status of Women (CSW68), FN:s största årliga sammankomst med fokus på jämställdhet och kvinnor, äger rum den 11–22 mars.

Temat för kommissionen är “Accelerating the achievement of gender equality and the empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions and financing with a gender perspective” (på svenska ungefär ”Att påskynda uppnåendet av jämställdhet och bemyndigande av alla kvinnor och flickor genom att ta itu med fattigdom och stärka institutioner och finansiering med ett genusperspektiv”).

Lösningen för att utrota fattigdom hos kvinnor är allmänt erkänd: investeringar i policyer och program som tar itu med ojämlikhet mellan könen och stärker kvinnors handlingskraft och ledarskap.

Sådana investeringar ger enorma utdelningar: Över 100 miljoner kvinnor och flickor skulle kunna lyftas ur fattigdom om regeringar prioriterade utbildning och familjeplanering, rättvisa och lika löner samt utökade sociala förmåner.

En illustration med tecknade kvinnor

Jobb för hundratals miljoner

Nästan 300 miljoner jobb skulle kunna skapas till 2035 genom investeringar i omsorgstjänster. Att minska könsskillnaderna inom sysselsättningssektorn kan öka bruttonationalprodukten (BNP) per capita med 20 procent i alla regioner.

CSW68 kommer regeringar, civilsamhällesorganisationer, experter och aktivister från hela världen att komma överens om åtgärder och investeringar som kan stoppa kvinnors fattigdom och främja jämställdhet.

Världen står vid ett avgörande vägskäl för jämställdhet. Globalt lever 10,3 procent av kvinnorna idag i extrem fattigdom och de är fattigare än män. Framstegen för att utrota fattigdom måste vara 26 gånger snabbare för att uppnå målen för hållbar utveckling till 2030.

Accelererade framsteg kräver investeringar. Data från 48 utvecklingsekonomier visar att ytterligare 360 ​​miljarder dollar behövs per år för att uppnå jämställdhet och kvinnors egenmakt över viktiga globala mål, inklusive att utrota fattigdom och hunger.

Under detta avgörande år, när 2,6 miljarder människor går till valurnorna för att lägga sina röster, har de makten att kräva högre investeringar i jämställdhet.

EN grupp kvinnor som ser glada ut
Under den 67:e sessionen av Commission on the Status of Women (CSW67) uppmärksammar deltagarna Internationella kvinnodagen 2023 på temat ”DigitALL: Innovation and technology for gender equality”. Foto: UN Women/Ryan Brown

Kvinnor dör i mäns krig

FN:s generalsekreterare António Guterres betonade i sitt tal vid invigningen av kommissionen för kvinnors ställning det akuta behovet av att försvara kvinnors hotade rättigheter, med hänvisning till en omsvängning av svårvunna framsteg, ökat våld mot kvinnor och en växande digital könsuppdelning.

Framhöll den oproportionerliga effekten av krig på kvinnor.

”I konfliktområden runt om i världen är det kvinnor och flickor som lider mest av de krig som förs av män”, sade han och uppmanade till omedelbar vapenvila och humanitärt bistånd.

Han hänvisade till den fruktansvärda situationen i Gaza, där över två tredjedelar av de dödade och skadade under Israels offensiv enligt uppgift är kvinnor och flickor. Han noterade också chockerande vittnesmål om sexuellt våld mot palestinska kvinnor i interneringsmiljöer, husräder med mera i det ockuperade palestinska territoriet.

I Israel, tillade han, belyser den rapport som lanserades förra veckan, under ledning av FN:s särskilda representant Pramila Patten, fruktansvärt sexuellt våld mot kvinnor och flickor och indikationer på sexualiserad tortyr under terrorattackerna som inleddes av Hamas och andra väpnade grupper den 7 oktober.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19