A-Ö Webbindex

Sveriges mänskliga rättigheter granskas av FN

Sveriges respekt för mänskliga rättigheter kommer för tredje gången att granskas av FN:s råd för mänskliga rättigheter inom ramen för dess så kallade universella periodiska granskning (Universal Periodic Review – UPR) på måndagen den 27 januari 2020, under ett möte som kommer att direktsändas på internet.

Sverige är en av 14 stater som kommer att granskas av rådets arbetsgrupp mellan den 30 och 31 januari. Sveriges första och andra UPR granskning ägde rum i maj 2010 och i januari 2015.

Granskningarna baseras på följande rapporter:
1) en nationell rapport, dvs. information från den stat som granskas,
2) en rapport som sammanfattar information från internationella, oberoende människorättsexperter och expertgrupper, t.ex. FN:s specialrapportörer, traktatsorgan, och andra FN-organ,
3) en rapport som sammanfattar information från andra berörda parter, t.ex. ombudsmän, nationella eller regionala människorättsinstitutioner och frivilligorganisationer.

De tre rapporter som granskningen av Sverige den 27 januari baseras på finns här.

Plats: Rum 20, Palais des Nations, Genève, Schweiz
Tid och datum: 09.00 – 12.30, måndagen den 27 januari

UPR 

UPR är en unik process som innebär en regelbunden översyn av FNs samtliga 193 medlemsstaters respekt för mänskliga rättigheter. Sedan det första UPR mötet hölls i april 2008 har alla FNs 193 medlemsstater granskats två gånger under den första och den andra UPR rundan. Den tredje granskningen syftar framför allt till att se över hur respekten för mänskliga rättigheter i landet har utvecklats, och ger en möjlighet för staterna att informera om de åtgärder som vidtagits för att genomföra rekommendationerna som staten mottagit under de två tidigare översynerna.

Sveriges delegation kommer att ledas av Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Tre länder fungerar som rapportörer (”trojka”) för översynen av Sverige: Kamerun, Japan och Mexiko.

UPR mötet kommer att direktsändas på internet, se följande länk: http://webtv.un.org
Talarlistan och de anföranden som kommer att ges under granskningen av Sverige kommer att finnas tillgängliga på följande länk.https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRRegistration.aspx

UPR arbetsgruppen förväntas anta rekommendationerna från granskningen av Sverige kl 16.30 den 30 januari. Sveriges delegation kommer då även att få möjlighet att uttrycka sina ståndpunkter gällande de rekommendationer som andra stater riktat till Sverige under granskningen.
ENDS
För mer information och frågor från media, kontakta Rolando Gomez (+41 (0) 22 917 9711, [email protected]) eller Sarah Lubbersen (+41 (0) 22 917 9813, [email protected]).

För att veta mer om UPR, besök www.ohchr.org/hrc/upr

Senaste artiklar

 Sverige utser nationell samordnade för Globala målen

Den 21a februari utnämnde svenska regeringen Gabriel Wikström till nationell samordnare för Agenda 2030...

Slutet på kärleken och (potentiellt) hela världen

Den enda nordiska filmen bland de 11 kortfilmer som kommer att visas på FN-bion...

FN-bion presenterar: INTERDEPENDENCE

Den 18 februari kl. 18.00 visar FN-bion INTERDEPENDENCE: en dokumentär från 2019 med 11...

Ökad flexibel finansiering för att förstärka WFP

År 2019 fick FN:s World Food Programme (WFP) SEK 4 miljarder i flexibla medel,...

Internationella modersmålsdagen 21 februari 2020