Generalsekreterarens budskap på Internationella ungdomsdagen

12 augusti 2008

Trots att vetenskapen som förklarar klimatförändringarna är komplicerad finns det enkla fakta att se på: vår värld har problem. Jag såg detta ifjol då jag besökte Antarktis där uråldrig is smälter mycket snabbare än vi hade förutsett. Om vi inte gör någonting genast kan klimatförändringarna omintetgöra alla de framsteg vi gjort för att nå millenniemålen. Dessutom kan de ha allvarliga följder för freden och säkerheten i världen. Om vi inte radikalt förändrar vår livsstil kan världen att vara en mycket ogästvänlig plats att leva på då dagens ungdomar når min ålder.

Temat för ungdomsdagen i år är ”Ungdomar och klimatförändringar – dags att agera”. Det är dagens ungdomar som tvingas leva med följderna av klimatförändringarna på grund av det arv som de får ta emot. I många utvecklingsländer är det de unga, och framförallt unga kvinnor och flickor, som är ansvariga för boskapsskötsel och jordbruk, för att skaffa vatten och bränsle. Dessa arbetsuppgifter kommer att bli allt svårare och kommer att kräva mycket mer tid, tid som till exempel kunde användas för studier, i takt med att tillgången på vatten försämras, det blir svårare att odla jorden och ekosystemen förändras.

Men unga människor är också välutrustade att ta itu med kampen. De anpassar sig snabbt till nya vanor och tar snabbt till sig ny teknologi. De är anpassningsbara och gör ett miljövänligt sätt att leva till en del av vardagen. Ungdomar borde därför få en möjlighet att aktivt ta del i beslutsfattandet på lokal, nationell och internationell nivå. De kan också aktivt stöda initiativ som leda till att viktiga lagar antas.

Vi kommer att behöva mängder av de ungas energi för att få världen att anpassa sig till renare och mera hållbara energiformer. Övergången till en ekonomi som bygger på mindre koldioxidutsläpp ger oändliga möjligheter och förhoppningsvis skall de unga få uppleva det under sin livstid. En ekonomisk tillväxt som göds av ren energi och teknologiska innovationer kommer dessutom att skapa arbete vilket kan hjälpa till att lösa det globala problemet med ungdomsarbetslöshet.

På denna Internationella ungdomsdag uppmanar jag alla unga människor i världen att investera sin energi och sina goda idéer i att skapa en tryggare och hållbarare planet.