Månadens nordiska nyhtesbrev ute nu!

Flickr / DFID - UK Department for International Development / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Flickr / DFID - UK Department for International Development / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

19.2.2014 – Månadens nordiska nyhetsbrev har Syrien som tema. Medan Europa har tagit emot endast 0,5 % av de syriska flyktingarna, särskiljer sig Sverige som det mest välkomnande av de europeiska länderna.

Men trots det kommer Sverige inte ens i närheten av Syriens grannländer,  som tagit emot flyktingar motsvarande 20 % av sin egen befolkning. För de nordiska länderna skulle det motsvara över 1 miljon flyktingar – och för Sverige ca. 1,9 miljoner.

I månadens nyhetsbrev tar vi även en titt på de nordiska ländernas roll i elimineringen av Syriens kemiska vapen, samt diskuterar svårigheterna med det humanitära biståndet i Syrien tillsammans med Rasmus Egendal från FN:s livsmedelsprogram WFP.

Läs nyhetbrevet här!