Samarbetsrapport 2010: FN- EU samarbete förbättrar miljontals liv

Årets rapport om samarbetet mellan FN och EU har getts ut.

Årets rapport om samarbetet mellan FN och EU har getts ut.Samarbetet mellan Förenta Nationerna och den Europeiska Unionen påverkar och förbättrar livet för miljontals människor i hundratals länder runt om i världen, det konstaterar en ny rapport som FN organen i Bryssel gav ut 10 juni. Detta är den femte rapporten under temat ”Improving lives” och den lyfter fram projekt som FN och EU samarbetar kring, inom allt från konflikthantering och humanitärt arbetet till hållbar utveckling och demokratibygge.

I sina förord till rapporten lyfter FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och Europiska kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso fram det som åstadkommits genom samarbetet. De understryker att FN och EU är naturliga samarbetspartners i arbetet att främja fred, utveckling och mänskliga rättigheter eftersom de två organisationerna delar samma värderingar, mål och intressen när de gäller globala utmaningar.

Genom att arbeta tillsammans har FN och EU kunnat uppnå resultat som inte varit möjliga om organisationerna arbetat på var sitt håll. Rapporten presenterar konkreta resultat från samarbetet, bland annat följande:

 • Människor i över 60 olika länder som drabbats av naturkatastrofer eller konflikter har fått livsavgörande hjälp så som mat, vatten, hälsovård, utbildning, skydd och någonstans att bo.
 • Landminor har röjts från över 150 miljoner hektar mark och 4000 ton handeldvapen har förstörts.
 • Tack vare skolbyggen har över 100 000 barn kunnat börja skolan. Skolor har byggts även i konfliktområden vilket har normaliserat livet något för barnen.
 • Över 20 länder har fått stöd för att förbereda sig för naturkatastrofer samt för att mildra följderna.
 • Nästan 14 miljoner människor i 50 länder fick hjälp i form av livsmedel och andra förnödenheter.
 • Människor i 13 länder fick tillgång till rent drickvatten.
 • EU och FN arbetade i 12 olika länder för att utrota barnabete och för att hjälpa barn som lider av olika trauman i länder som ligger i konflikt och länder som återhämtar sig från konflikter.
 • I 22 länder stärktes valarbetet och 88 miljoner lagliga röster lades i val i 8 olika länder mellan december 2008 och december 2009.
 • 22 länder fick stöd för att integrera kampen mot fattigdom- och miljöfrågor i sina utvecklingsstrategier.
 • 11 länder fick stöd för att förbättra skötseln av skogar.
 • Över 20 länder fick stöd för att öka sin konkurrenskraft på den internationella marknaden bland annat genom att anpassa sig till de normer och standarder som gäller inom internationell handel.

Slutligen är det den inverkan som dessa program och stöd har på människors dagliga liv som är kärnan i samarbetet mellan FN och EU. Genom flera personliga berättelser lyfter årets rapport fram olika nationella program från individens synvinkel.

* *** *

Läs rapporten på webbplatsen http://www.unbrussels.org/