A-Ö Webbindex

Vägen till en hållbar fred

I krigshärjade samhällen är vägen till fred en svår resa. Trots det har fredsbevarande insatser visat sig vara ett av de mest effektiva verktygen för FN:s arbete med att hjälpa länder att nå en långvarig fred. På Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal den 29:e maj hedras alla de tiotusentals fredsbevarande soldater som är utskickade till frontlinjen i världens olika konflikter.

Fredsbevarande arbete har unika fördelar. Förmågan att distribuera och upprätthålla styrkor och polis från hela världen, och att kunna integrera dem med civil fredsbevarande personal, ger större inflytande och mandat.

FN:s fredsbevarande personal hjälper länder med den tidiga, mycket svåra övergången från konflikt till fred och erbjuder säkerhet och politisk och fredsbevarande stöd.

FN-soldater.
Fredsbevarande FN-soldater. Foto: Albert Gonzàlez Farran/UN.

Det första fredsbevarande FN-uppdraget startade 29:e maj 1948. Säkerhetsrådet auktoriserade ett mindre antal militära observatörer från FN att åka till Mellanöstern. De utgjorde UN Truce Supervision Organization (UNTSO), FN:s observatörsgrupp för vapenvila, som skulle övervaka avtalet om vapenvila mellan Israel och dess Arabiska grannar.

Sedan dess har mer än 1 miljon soldater och annan personal tjänstgjort i 72 olika fredsbevarande FN-instanser. De har haft direkt betydelse för miljoner människor och har räddat ett otaligt antal liv. Idag finns det 12 olika fredsinsatser ledda av FN och soldater utspridda på tre kontinenter.

Coronapandemins påverkan

FN:s fredsbevarande arbete utförs i de svåraste politiska och fysiskt utmanande miljöerna, varför en framgångsrik insats sällan kan garanteras. Trots de oväntade utmaningar som coronapandemin utgjort har arbetet för fred fortskridit.

”Oavsett restriktioner under pandemin och risk för infektion har dessa män och kvinnor fortsatt sitt uppdrag. De har samtidigt stöttat lokala myndigheter i kampen mot covid-19,” säger FN:s generalsekreterare António Guterres.

Kampanj, fredsbevarande, FN Generalsekreteraren uttrycker också sina stora tacksamhet till de 85,000 civila, poliser och militärer som för närvarande är utplacerade vid några av världens mest utmanande hotspots för att skydda utsatta och hjälpa till att bygga fred.

Unga, fred och säkerhet

Genom att fokusera på frågan om unga, fred och säkerhet har årets tema blivit ”Vägen till en hållbar fred: Använd ungas kraft för att skapa fred och säkerhet”.

”FN:s fredsbevarande arbete har länge uppmärksammat värdet av samarbete med unga, en viktig grupp i länderna som vi kommer till,” säger Jean-Pierre Lacroix, undergeneralsekreterare för fredsoperationer. ”I konfliktområden har unga en ovärderlig kunskap om sina samhällen och är ofta förändringsbärare.”

I till exempel Kongo-Kinshasa arbetar FN:s fredsbevarande styrkor (MONUSCO) med unga som utsätts för rekryteringar av beväpnade grupper. De erbjuder rimliga och hållbara alternativ till våld.

Att inkludera ungdomsgrupper vid fredsprocessen i Sydsudan har hjälpt till att stärka relationerna mellan regionala och nationella aktörer. I Centralafrikanska republiken och i Mali har styrkorna MINUSCA och MINUSMA arbetat i nära samarbete med unga representanter för att öka valdeltagandet i de senaste valen.

Unga engagerar sig

Steplyne Nyabogo, Peacekeeper, fredsbevarande soldat
Major Steplyne Nyabogo från Kenya som tagit emot 2020 års UN Military Gender Advocate of the Year Award för sitt arbete. Foto: UNAMID.

Major Steplyne Nyabogo från Kenya är 32 år och arbetar med fredsbevarande insatser. Hon fick nyligen utmärkelsen ”Military Gender Advocate of the Year Award” för hennes engagemang och prestation i arbetet med FN:s säkerhetsresolution 1325 för kvinnor, fred och säkerhet vid fredsinsatser. Major Nyabogo tjänstgjorde i den nyss avslutade insatsen UN African Hybrid Union Operation i Darfur, Sudan (UNAMID).

En annan ung och utmärkande person är Nanah Kamara från Sierra Leone som tjänstgjort i Sydsudan som polisofficer för FN. Hon har bidragit till att stärka lag och ordning genom att utbilda nationella polismän i Sydsudan.

Löjtnant Eric Manzi är en ung rwandisk truppofficer, han arbetar med att underhålla pansarfordon i Centralafrikanska republiken och ser till att fredsbevarande styrkor på ett säkert sätt kan skydda civila patruller.

Undergeneralsekreteraren för fredsoperationer, Jean-Pierre Lacroix, är tydlig med att säga ”framstegen vi ser skulle inte vara möjliga utan majoriteten av vår fantastiska arbetsstyrka: de unga bland FN:s fredsbevarande personal. Att främja ungas deltagande, både som kärnan i det fredsbevarande arbetet och i samhällena där de verkar, är faktiskt en avgörande aspekt i vår övergripande strategi.”

Relaterade artiklar

FN avslutar fredsbevarande uppdrag i Darfur

Resolution 1325: En nyckel till långvarig fred

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19