A-Ö Webbindex

Migration måste fungera för alla

Idag lever fler människor än någonsin i ett annat land än det de föddes i. Många människor väljer att migrerar men det är också många som migrerar för att de behöver det. I samband med den Internationella migrantdagen den 18 december uppmanar FN:s generalsekreterare António Guterres ledare och människor runt om i världen att göra Global Compact till verklighet så att ”migration fungerar för alla”.

Under hela människans historia har migration varit ett modigt uttryck för individens vilja att övervinna motgångar och leva ett bättre liv. Idag har globaliseringen, tillsammans med framstegen inom kommunikation och transport, ökat antalet människor som har önskan och kapaciteten att flytta till andra platser. År 2019 nådde antalet migranter globalt cirka 272 miljoner, 51 miljoner mer än 2010.

Den nya eran har skapat både utmaningar och möjligheter för samhällen över hela världen. Den har också understrukit den tydliga kopplingen mellan migration och utveckling, liksom de möjligheter det ger för samutveckling, det vill säga den samordnade förbättringen av ekonomiska och sociala förhållanden både i ursprungslandet och destinationslandet.

– Migranter är samhällsmedborgare och bidrar till ömsesidig förståelse och hållbar utveckling i samhällena de kommer från och flyttar till, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt meddelandeInternationella migrantdagen.

Generalsekreteraren betonade vidare vikten av ett jämställt skydd av de mänskliga rättigheterna för alla migranter.

– Säker, ordnad och regelbunden migration ligger i allas intresse. Och nationella prioriteringar för migration uppnås bäst genom internationellt samarbete. Alla migranter har rätt till lika skydd av alla sina mänskliga rättigheter. Dessa principer är förankrade i Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.

Migration har fått mer uppmärksamhet i världen idag. Blandat med oförutsägbarhet, kriser och komplexitet kräver utmaningarna och svårigheterna med internationell migration ett ökat samarbete och kollektiva åtgärder mellan länder och regioner. I sitt meddelande framhöll Guterres att migranter ofta utsätts för enorma svårigheter till följd av politik som formats mer av rädsla än av fakta samt att ledare och människor måste se till att migrationen fungerar.

– I samband med den här internationella dagen uppmanar jag ledare och människor överallt att leva upp till Global Compact så att migrationen fungerar för alla.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19