Millenniemålen: Tusen dagar att uppfylla millennielöftet

ABPI september år 2000, för att markera det nya millenniet, möttes statsöverhuvud och regeringar i New York för FN:s generalförsamling, och antog en deklaration som utstakade åtta mål för mänskligheten – mer kända som millenniemålen, eller tusenårsmålen. Den kraftfulla sloganen ”We Can End Poverty” (vi kan utrota fattigdomen), även om inspirerande, verkade mer som en hägring än ett uppnåeligt mål. Så icke, är vi glada att rapportera. Då vi blickar tillbaka på vad som har –eller inte har- uppnåtts, ser det mycket ljusare ut än skeptikerna förutsåg.

Den 5:e april når vi en speciell milstolpe. Då är det tusen dagar kvar tills vi bör ha uppnått millenniemålen, och mycket har gjorts för att utrota den absoluta fattigdomen. Millenniemålen är historiens största och mest framgångsrika ansträngning. Regeringar, internationella organisationer och det civila samhället runtom i världen har alla dragit sitt strå till stacken för att halvera den extrema fattigdomen. Mer flickor går nu i skola. Färre barn dör. Världen fortsätter sin kamp mot dödliga sjukdomar som malaria, tuberkulos och hiv/aids. #MDGmomentum

Det verkar därför som att vi verkligen kan utrota fattigdomen om vi verkligen går in för det. Den privata sektorn har kommit en lång väg sedan år 2000, och ingen ser det mer som ”bistånd” då utvecklingsmål uppnås, utan snarare som en investering för framtiden. Så om jag skulle gissa, skulle jag säga att vi under de kommande tusen dagarna kommer att bevittna ett stort språng mot det åttonde målet, som går ut på att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling.

Men år 2015 innebär såklart inte slutet. Vi befinner oss redan i startgroparna för post-2015. FN har skapat en global konversation och vill veta vad ni tycker om post-2015 och vilka mål som är viktigast för just dig. Delta i debatten och ge oss din åsikt på www.myworld2015.org