10 miljoner barnarbetare i hushåll

Child Labour. ILO

Child Labour. ILO

För att uppmärksamma Internationella dagen mot barnarbete publicerade ILO en rapport om de missförhållanden miljontals barn upplever som arbetar i hem.

Uppskattningsvis 10,5 miljoner barn, de flesta minderåriga, arbetar som tjänstefolk i hem, ofta under farliga och slavlika förhållanden säger ILO. Sex och en halv miljoner av dessa barn är mellan fem och 14 år gamla. Mer än 71 % är flickor.

Enligt de senaste uppgifterna i ILO:s rapport ”Ending Child labour in domestic work” arbetar barnen i en tredje parts hem eller i arbetsgivarens hem med städning, matlagning, trädgårdsskötsel, vattensamling, som barnvakter och äldrevårdare.

Barnen är ofta isolerade från sina familjer, beroende av sina arbetsgivare och i skymundan från allmänheten samt i risk för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt arbetar i undermåliga arbetsförhållanden. Många är i farozonen för att bli kommersiellt sexuellt utnyttjade.

”Situationen för barnarbetare i hemmen är inte endast en allvarlig kränkning av barnens rättigheter men är dessutom ett hinder för många nationella och internationella utvecklingsmål”, konstaterade Constance Thomas, chef för ILO’s Internationella Program för avskaffande av barnarbetskraft (IPEC).

I rapporten, som publicerades för att uppmärksamma Internationella dagen mot barnarbete, krävs samordnade och gemensamma åtgärder på nationellt och internationellt plan, för att avskaffa barnarbete i hushållsmiljöer.   

”Vi behöver en klar, kraftig laglig ram för att identifiera, förhindra och avskaffa barnarbete i hushåll och förse ungdomar med anständiga arbetsförhållanden när de är tillräckligt gamla för att jobba lagligt”, betonade Thomas.

Uppskattningsvis jobbar ytterligare 5 miljoner barn, som är ovanom den lagliga åldersgränsen för arbete, i sina respektive land, med betalt eller obetalt hushållsarbete.

Barnhushållsarbete anses inte som barnarbete i många länder på grund av den otydliga relationen mellan barnet och den arbetsgivande familjen. Barnet arbetar i hemmet, men anses inte vara en arbetstagare, samtidigt behandlas inte barnet som en familjemedlem. Detta familjära och juridiska vakuum döljer ett exploaterande arrangemang, säger ILO’s rapport.

Rapporten kräver förbättrad datainsamling och statistiska verktyg för att fastställa den verkliga omfattningen av problemet. Dessutom pressas regeringar för ratificering av konventioner relaterade till barnarbetskraft och hushållsarbete.

”Hushållsarbete spelar en stor roll i dagens ekonomi. Vi måste respektera arbetarnas rättigheter och bemyndiga arbetarna och deras intresseorganisationer. En väsentlig del av detta är att gripa tag i problemet med barnarbetskraft” sade Thomas.