A-Ö Webbindex

75 sätt FN gör skillnad: Främjar ansvarsfull turism

I samband med FN:s 75-årsjubileum 2020 publicerar vi en till två artiklar i veckan för att visa hur FN gör skillnad i världen.

75 sätt FN gör skillnad: främjar ansvarsfull turism

Världsturismorganisationen är FN-organ som främjar ansvarsfull och hållbar turism för alla. Organisationen samlar kunskap om turismmarknaden, främjar konkurrenskraftig och hållbar turism, sprider kunskap om turism och arbetar för att använda turismen som ett sätt att säkerställa utveckling genom att ge tekniskt stöd i mer än 100 länder. Världsturismorganisationen har utarbetat en etisk kod för global turism, som syftar till att maximera fördelarna med turism och minimera nackdelarna.

#ShapingOurFuture #UN75

Senaste artiklar

75 sätt FN gör en skillnad: mottagare av Nobels...

I samband med FN:s 75-årsjubileum 2020 publicerar vi en till två artiklar i veckan...

Mässling dödar 200 000 när vaccineringsinsatser planar av

Mässling dödade ca. 207 500 människor förra året efter ett decennium långt misslyckande med...

”Orange the World!”

Efter att covid-19-pandemin tidigare i år stängde samhällen runt om i världen, stod miljontals...

Guterres uppmanar EU att minska utsläppen med 55% till...

FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanade idag Europeiska unionen att minska koldioxidutsläppen med 55% eller...

Världstoalettdagen 2020

Världstoalettdagen, den 19:e November, firar toaletter och höjer medvetenheten om de 4,2 miljarder människor...

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19