75 sätt FN gör skillnad: Främjar ansvarsfull turism

FN75 - Främja ansvarsfull turism

I samband med FN:s 75-årsjubileum 2020 publicerar vi en till två artiklar i veckan för att visa hur FN gör skillnad i världen.

75 sätt FN gör skillnad: främjar ansvarsfull turism

Världsturismorganisationen är FN-organ som främjar ansvarsfull och hållbar turism för alla. Organisationen samlar kunskap om turismmarknaden, främjar konkurrenskraftig och hållbar turism, sprider kunskap om turism och arbetar för att använda turismen som ett sätt att säkerställa utveckling genom att ge tekniskt stöd i mer än 100 länder. Världsturismorganisationen har utarbetat en etisk kod för global turism, som syftar till att maximera fördelarna med turism och minimera nackdelarna.

#ShapingOurFuture #UN75