Nelson Mandela får en egen FN dag

FN:s generalförsamling har enhälligt beslutat att den 18 juli, Mandelas födelsedag, i fortsättningen skall markeras som den internationella Nelson Mandela dagen. Den 91-åriga frihetkämpen och fredsprisvinnaren är den första nu levande pesonen som får en egen FN dag.

FN:s generalförsamling vill med beslutet uppmärksamma Mandelas arbete för fred, försoning, mänskliga rättigheter och jämlikhet mellan könen. ”Genom att anta resolutionen vill FN visa sin uppskattning för det arbete som Mandela gjort för människor världen över,” sade generalförsamlingens president Ali Abdussalam Treki.

Läs mera här