Norden och FN: Ahtisaari nöjd med fredsutvecklingen i Aceh

Indonesiens vice president. Jusuf Kalla, och hans delegation mötte ledarna i Free Aceh Movement under ett besök i Finland. President Ahtisaari var värd för mötet som gav parterna ett tillfälle att utvärdera framgången hos implementeringen av fredsfördraget och att diskutera framtida utmaningar.

Implementeringen har framskridit väl, och Ahtisaari tackade båda parter för deras hängivenhet till överrenskommelsen och för deras hårda arbete att uppnå en hållbar fred. Förhandlingarna påbörjades i Finland för nästan ett år sedan. (Crisis Management Initiative 21.1.06)