Första Världsdiabetesdagen firas 14 november

Den 20 december 2006 antog FN:s generalförsamling en resolution som erkänner diabetes som en kronisk, begränsande och kostsam sjukdom. Resolutionen anger också att 14 november skall uppmärksammas som Världsdiabetesdagen och att FN är med i arbetet att bekämpa ökningen av sjukdomen. Det är första gången en icke smittsam sjukdom har ansetts vara ett lika allvarligt hot mot hälsan i världen som infektionssjukdomar som malaria, TBC och HIV/AIDS.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO ligger diabetesrelaterade sjukdomar bakom fem procent av alla dödsfall i världen och organisationen varnar att sjukdomen kommer att öka med över 50 procent över den kommande tio åren om inget görs omedelbart.

World Diabetes Day – WDD startades av International Diabetes Federation (IDF) och WHO 1991 för att uppmärksamma att diabetes ökar stort i världen. Att dagen för firande är vald till den 14 november beror på att Frederick Banting är född den dagen, det var han som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet.

FN:s resolution:

Mera om Världsdiabetesdagen

Svenska Diabetesförbundet