Generalsekreterarens budskap på den internationella dagen till minne av förintelsens offer

27 januari 2009

I dag minns vi de miljoner människor som föll offer för nazisternas grymheter, dem som drabbades av diskriminering, förluster, grymhet och mord , däribland nästan en tredjedel av judarna och många andra minoriteter.

Nya initiativ inom ramen för att minnas och undervisa om förintelsen ger oss nytt hopp. Och detta hopp är temat för årets minnesdag. Vi kan och måste göra mer för att hoppet skall bli verklighet.

Vi måste fortsätta undersöka varför världen inte lyckades förhindra förintelsen och andra senare grymheter. Endast på så sätt är vi bättre utrustade för att stoppa antisemitism och andra former av intolerans.

Vi måste fortsätta undervisa våra barn om vad vi kan lära oss från historiens svarta kapitel. På så sätt kan de skapa en bättre värld där alla lever tillsammans.

Vi måste bekämpa förnekelsen av förintelsen och vi måste protestera mot trångsynthet och hat.

Vi måste upprätthålla de normer och lagar som Förenta nationerna inrättat för att skydda människor, för att stoppa strafflöshet för folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten.

Vår värld lider alltjämt av skoningslöst våld, fullständigt åsidosättande av de mänskliga rättigheterna och människor utsätts bara på grund av vilka de är.

Låt oss på denna fjärde minnesdag minnas förintelsens offer genom att bekräfta vår tro på alla människors lika värdighet och rättigheter. Låt oss lova att tillsammans arbeta för att dagens hopp skall bli morgondagens bättre framtid.

Tack.

Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare