100 ton smältande is på Rådhusplatsen drar uppmärksamhet till klimatförändringen

Ice watch 3

Ice watch 3

28.10.2014 – 100 ton sblock från Grönland står och smälter i centrala Köpenhamn som en visuell alarmklocka då FN:s klimatpanel IPCC:s lanserar sin senaste rapport inom loppet av några dagar.

Geologiprofessor Minik Rosing från Danmark och artisten Ólafur Elíasson från Island är de två männen bakom projektet Ice Watch som öppnades på söndag: tolv stora isblock från den arkitska ismassan insamlades från en fjord utanför Nuuk, Grönlands Foto: Ice Watchhuvudstad, och står nu i en cirkel vid Rådhusplatsen i Köpenhamn.

Projektet ska öka uppmärksamheten kring IPCC:s femte utvärderingsrapport. ”Vi, världen, måste och kan agera nu”, säger Rosing och Eliasson. ”Låt medvetenhet omskrivas till aktion.”

Men varför är en internationellt erkänd artist som Elisson intresserad av klimatförändringen?

”Som artist är jag intresserad av hur vi gestaltar medvetenhet. Hur känns en tanke, och hur kan upplevd vetskap uppmuntra till åtgärder?” säger Eliasson. ”Jag hoppas människor kommer att vidröra isen, och bli rörda av den. Nästan alla inser att klimatförändringen är ett faktum. Isen smälter. Temperaturen stiger. Havsnivån höjs. Men vad gör vi åt saken?”

IPCC:s femte utvärderingsrapport lanseras den 31 oktober 2014. Läs mer här.