Nu formar vi framtiden – dags att rösta!

WikiHow 2 5 Generic CC BY-NC-SA 2 5

WikiHow 2 5 Generic CC BY-NC-SA 2 5

7.5.2014 – I år ordnar FN globala val. Men det är inte ett val där du röstar för ett politiskt parti eller en statsledare. Det är ett val genom vilket du röstar för framtidens värld.

För första gången i historien uppmanar FN varenda en, överallt i världen, att göra sin röst hörd då den kommande globala utvecklingsagendan skapas. My World är ett pionjärinitiativ för att frambringa åsikter från världens alla hörn. På hemsidan kan du rösta för sex olika teman du anser vara viktiga för dig, eller som du anser kunde bringa förbättring för världen globalt. Resultatet av omröstningen kommer att användas för att informera beslutsfattare och mellanstatliga processer om människors åsikter, och de individuella rösterna kommer på så vis att tillsammans att väga tungt i vågskålen under skapandet av den nya globala agendan.

Mer än 2 miljoner människor från 194 länder har redan röstat – via webben, enkäter eller smarttelefoner – och på så vis givit unik information om människors prioriteter för framtiden.

Som situationen ser ut just nu, prioriterar människor utbildning, hälsovård och förbättrade arbetsmöjligheter. Resultatet förstärker vikten av att uppnå millenniemålen, men placerar även nya teman på den globala agendan.

Corinne Woods, ansvarig för millenniekampanjen, betonar att det kritiska meddelandet som framkommer efter dataanalysen hittills är att ”människor, var de än lever, strävar efter och behöver samma fundamentala rättigheter: hälsa, utbildning och arbete – och ett rättvist och hederligt statsstyre.”

FN har nu lanserat den globala veckan för aktion, Global Week of Action, en världsomfattande mobilisering som strävar till att samla in 500 000 röster mellan 5.-11 maj.

Vad väntar du på? Besök hemsidan http://vote.myworld2015.org/ och rösta!

Några fler tips på vad du kan göra:

myworld.en