A-Ö Webbindex

ILO-rapport: Flexibilitet på jobbet är win-win

Minskad arbetstid och mer flexibla arbetsarrangemang kan gynna ekonomin, företag och arbetstagare samt lägga grunden för en bättre och hälsosammare balans mellan arbete och privatliv, enligt en ny rapport från Internationella arbetsorganisationen (ILO).

Studien, som är den första med fokus på balansen mellan arbete och privatliv, undersöker vilka effekter arbetstider och tidsscheman har på företag och deras anställdas prestationer.

Studien ”Working Time and Work-Life Balance around the World”, ser till de två huvudaspekterna av arbetstid; arbetstider och arbetstidsarrangemang (även kallat arbetsscheman) och effekterna av dem båda på verksamhetens prestationer och arbetstagares balans mellan arbete och privatliv. Den innehåller en hel del ny statistik och innefattar tiden både innan och under covid-19-krisen.

”Det finns en betydande mängd bevis för att policyn för balans mellan arbete och privatliv ger betydande fördelar för företag, vilket stöder argumentet att sådan policy är en så kallad win-win-situation för både arbetsgivare och arbetstagare”, heter det i rapporten.

Förbättra balansen mellan arbete och privatliv

En kvinna som ligger på en soffa och arbetar
Foto: Ave Calvar/Unsplash

Rapporten täcker perioden före och under covid-19 och visar att mer än en tredjedel av alla anställda regelbundet arbetar mer än 48 timmar per vecka, medan en femtedel av den globala arbetsstyrkan arbetar mindre än 35 timmar per vecka, delvis på tidsbasis.

”Det så kallade ”Great Resignation”-fenomenet (ett arbetsmarknadsfenomen som innebär att många människor samtidigt frivilligt väljer att säga upp sig från sina jobb) har placerat balansen mellan arbete och privatliv i framkant av sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor i den post-pandemiska världen”, säger Jon Messenger, huvudförfattare till rapporten.

Rapporten analyserar olika arbetsscheman och deras effekter på balansen mellan arbete och privatliv, inklusive skift, arrangemang för att ha jour, komprimerade timmar och scheman för att beräkna antalet timmar.

Innovativa arbetstidsarrangemang, som de som infördes under covid-19-krisen, kan ge stora fördelar, inklusive högre produktivitet och förbättrad balans mellan arbete och privatliv, säger Messenger.

Rapporten innehåller ett antal slutsatser och rekommendationer, som att längre arbetstid generellt är förknippad med lägre produktivitet, medan kortare timmar är kopplat till högre produktionsnivå. Andra exempel på rekommendationer:

  • Arbetstidslagar och regler om maximal daglig arbetstid och lagstadgade viloperioder är prestationer som bidrar till ett samhälles långsiktiga hälsa och välbefinnande och får inte äventyras.
  • Länder bör använda sig av de erfarenheter de utvecklat med arbetstidsförkortning och flexibilitet under covid-19-krisen. Inkluderande system för korttidsarbete med högsta möjliga bidrag upprätthåller inte bara sysselsättningen utan också köpkraften och skapar möjligheten att dämpa effekterna av ekonomiska kriser.
  • Distansarbete bidrar till att behålla sysselsättningen och skapar nya möjligheter för de anställdas självständighet. Dessa och andra typer av flexibla arbetsarrangemang behöver dock regleras, för att begränsa deras potentiella negativa effekter, genom policyn som ofta kallas ”rätt att koppla bort” sitt arbete.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19