Ny app hjälper flyktingar i deras vardag

UNHCR app

UNHCR app
1.2.2016 – En ny app hjälper nyanlända flyktingar navigera i sin nya vardag, som ofta är fylld av utmaningar gällande allt från språk och kultur till hur man hittar det närmsta snabbköpet.

New Roots -appen, som hittills bara finns tillgänglig i Australien, bidrar till att lära flyktingar känna sin omgivning och ger en tips från allt från mat till idrott och jobbansökningar. Den har utvecklats av SSI, Settlement Services Internatioal och organisationen Beyond Blue, och har välkomnats varmt av vidarebosatta flyktingar. Däribland den irakiske kirurgen Munjed Muderis.

”Jag vet av egen erfarenhet att det kan vara väldigt stressigt och svårt då man kommer till ett nytt land”, säger han i en intervju med FN:s flyktingorgan UNHCR. ”New Roots –appen hjälper en med allt från idrottsmöjligheter till mattips, och hjälper en få kontakt med människor i ens närsamhälle, sportorganisationer och kulturaktiviterer.”

Efter en pilotperiod på 12 månader hoppas nu appens utvecklare att den kan göras tillgänglig på fler språk och täcka hela landet. En liknande app skulle även vara välkommen i Europa.

”Det faktum att all denna information är tillgänglig med ett tryck på en ikon hjälper verkligen en att minska på stressen med att komma till rätta”, säger Hameed Kerkhah, en kricketspelare som flydde från Afghanistan med sin familj som ung. Enligt honom skulle en liknande app varit till oerhörd hjälp då han själv kom till Sydney och kämpade med vardagslogistik, språk, att hitta en lägenhet och hitta i staden.

”Om appen skulle ha funnits då vi kom, skulle vi ha älskat den!”

Källa: UNHCR