Världsdagen för böcker och copyright uppmärksammas idag

Den 23 April firas världsbokdagen med syfte att fira böcker, författare, läsning och värnar upphovsrätt och människors fria tillgång till information!

Dagen instiftades av FN:s organisation for utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, år 1995 och datumet valdes eftersom författarna Cervantes, Shakespeare och Inca Garcilaso de la Vega alla dog den 23 april 1616. Flera kända författare är även födda detta datum, till exempel Maurice Druon, K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla och Manuel Mejía Vallejo.

Läs mer om världsbokdagen på UNESCO:s hemsida och på Världsbokdagens hemsida