Finland och USA har valts till rådet för mänskliga rättigheter

Human rights council
Foto: UN photos

Finland och USA var bland 18 stater som valdes till rådet för mänskliga rättigheter. Alla 18 medlemmar kommer att tjänstgöra treåriga mandatperioder med start den 1 januari 2022.

Finland fick 180 röster i valet vid FN:s generalförsamling i New York den 14 oktober. Tillsammans med Luxemburg och USA valdes Finland till rådet och är del av den västeuropeiska gruppen. Finland har tidigare varit medlem i rådet under ett år 2006-2007 när rådet för mänskliga rättigheter inrättades.

”Finland är berett att ta ansvar och samarbeta med olika aktörer för att se till att mänskliga rättigheter inte bara är tomma ord”, säger utrikesminister Pekka Haavisto i ett uttalande.

Human rights council
Foto: UN Photos

”Ett välfungerande multilateralt regelbaserat system och förverkligandet av mänskliga rättigheter är nyckeln till det finländska samhällets välbefinnande och säkerhet samt främjandet av global fred, säkerhet och hållbar utveckling”.

Finland ersätter Danmark som det enda nordiska landet i rådet.

År 2018 gick USA ur rådet under ledning av president Donald Trump som anklagade organisationen för hyckleri och anti-israeliska fördomar. USA ersattes då av Island.

Människorättsrådet skapades av generalförsamlingen i mars 2006 som FN:s främsta enhet som arbetar med mänskliga rättigheter. Rådet består av 47 valda medlemsstater.