Ny webbplats om FN:s klimatarbete

En ny webbplats med information om FN:s klimatarbete har öppnats på adressen: http://www.un.org/climatechange.

På de engelskspråkiga sidorna finns bland annat rapporter från FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), information om aktuella klimatkampanjer och projekt samt material för unga.