A-Ö Webbindex

Världsaidsdagen – jämna ut olikheterna

Världsaidsdagen. Varje år uppmärksammas Världsaidsdagen för att visa stöd för människor som lever med och drabbats av hiv och för att minnas dem som har dött på grund av aids. Den 1 december uppmanar UNAIDS var och en av oss att ta itu med de ojämlikheter som bromsar framstegen när det gäller att få ett slut på aids.

”Vi kan få slut på aids – om vi gör slut på de ojämlikheter som vidmakthåller den. Denna Världsaidsdag behöver alla engagera sig i att föra vidare budskapet att vi alla kommer att gynnas när vi tar itu med ojämlikheterna”, säger UNAIDS verkställande direktör Winnie Byanyima. ”För att allas säkerhet, för att skydda vår hälsa måste vi jämna ut olikheterna.”

Behovet av att utjämna

En karta över hur aids-läget ser ut globalt.
Barn och vuxna som lever med hiv. Källa: UNAIDS

Fyra decennier in i hiv-problematiken kvarstår ojämlikheter fortfarande för de mest grundläggande tjänster som testning, behandling och skydd, och i synnerhet för teknologi. Baserat på nuvarande trender kommer världen inte heller att nå de överenskomna globala mål som ställts för att stoppa aids. Ändå visar den nya UNAIDS-rapporten, Dangerous Inequalities, att man med hjälp av brådskande åtgärder kan ta itu med ojämlikheter, vilket i sin tur fortfarande gör det möjligt att få situationen tillbaka på rätt spår.

Som data från UNAIDS visar, under de senaste två åren av covid-19 och andra globala kriser, har framstegen i relation till hiv-pandemin vacklat, resurserna har krympt och som resultat är miljontals liv i fara.

En hand som håller i en medicinburk, I bakgrunden kan man konstatera att hon är gravid på grund av att hon håller handen på en stor mage.
En 20-årig gravid kvinna tar mediciner för att inte föra över smittan på sitt barn. Foto: UNICEF

Ojämlikheter försvårar ett slut på aids-pandemin

I områden med hög hiv-börda har kvinnor som utsätts för våld i nära relationer upp till 50% högre risk att smittas av hiv. I 33 länder från 2015-2021 kunde endast 41% av gifta kvinnor i åldern 15-24 fatta självständiga beslut när det gäller sexuell hälsa. Effekterna av ojämlikhet mellan könen på kvinnors hiv-risker är särskilt uttalade i Afrika söder om Sahara, där kvinnor stod för 63 % av nya HIV-infektioner 2021.

Tonåriga flickor och unga kvinnor (i åldrarna 15 till 24 år) löper tre gånger större risk att få HIV än tonårspojkar och unga män i samma åldersgrupp i Afrika söder om Sahara. En studie visade att genom att låta flickor gå i skolan tills de avslutar gymnasieutbildningen minskar deras sårbarhet för hiv-infektion med upp till 50%. Världns ledare måste se till att alla flickor går i skolan, är skyddade från våld som ofta normaliseras, inklusive genom minderåriga äktenskap, och har ekonomiska vägar som garanterar dem en hoppfull framtid.

Vad är aids och hiv?

Hiv är ett virus som kan överföras mellan människor. Du får en hiv-infektion om du får viruset. Aids kallas de sjukdomar som du kan få när immunförsvaret är försvagat av en hivinfektion. Infektion med detta virus resulterar i en progressiv utarmning av immunsystemet, vilket leder till immunbrist. Personer med immunbrist är mycket mer sårbara för en lång rad infektioner och cancerformer, varav de flesta är sällsynta bland personer utan immunbrist.

Vad är UNAIDS?

UNAIDS leder det globala arbetet för att stoppa aids som ett hot mot folkhälsan till 2030 som en del av målen för hållbar utveckling. UNAIDS tillhandahåller den strategiska riktningen, opinionsbildning, samordning och tekniskt stöd som behövs för att katalysera och koppla samman ledarskap från regeringar, den privata sektorn och samhällen för att leverera livräddande hiv-tjänster.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19