Bidrag från Sverige och Finland bekämpar hunger i Kenya

Foto: Flickr / IHH Humanitarian Relief Foundation / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Foto: Flickr /  IHH Humanitarian Relief Foundation / 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

12.2.2014 – FN:s livsmedelsprogram WFP välkomnar bidrag på 6,9 miljoner dollar av Sverige och Finland för flyktinglägren Dabaab och Kakuma i Kenya. Sverige har donerat 45 miljoner kronor och Finland en miljon euro för flyktingarna som idag uppgår till 480 000.

”Sverige är världens fjärde största humanitära bidragsgivare och vi är glada att arbeta tillsammans med WFP för det viktiga livsmedelsbiståndet för flyktingar i Kenya. Eftersom miljöskydd är en central punkt för oss, inkluderar vårt stöd även energieffektiva matlagnigsspisar för flyktingarna och deras mottagarsamhällen”, sade Johan Borgstam, Sveriges ambassadör i Kenya.

”Finlands regering ger WFP:s ansträngningar sitt fulla stöd i kampen mot hunger och kommer att fortsätta samarbeta med organisationen på detta viktiga område”, sade Sofie From-Emmesberger, Finlands ambassadör i Kenya.

De två ländernas bidrag var ett svar på WFP:s och UNHCR:s gemensamma vädjan för det akuta behovet av donationer för Kenyas flyktingprogram förra året. WFP tampades med underskott av bidrag som ledde till tillfälliga avbrott i matransoneringen för de 480 000 flyktingar som lever i Dabaab och Kakuma.

”Jag vill uttrycka min tacksamhet till Sveriges och Finlands regeringar för de betydande bidragen som kommer vide en tidpunkt då vi kämpar med allvarliga bidragssvårigheter för Kenyas flyktingprogram. Livsmedelsportionerna för flyktingarna skars ned med 20 % i november och december. Finlands, Sveriges och de andra länderna som svarat på vår vädjan, har möjliggjort utdelningen av fulla ransoner för flyktingarna i januari”, sade Ronald Sibanda, koordinator för WFP i Kenya.

Tack vare Sveriges bidrag kommer WFP att kunna dela ut energieffektiva spisar åt 3500 familjer i Kakuma och Dabaab. Ved är den primära energikällan vid matlagning och de nya spisarna kommer att bidra till miljöskydd genom minskad användning av ved.

Med sina 480 000 flyktingar är Kenya världens största mottagarland. Sedan konflikten i Sydsudan bröt ut i december förra året, har Kakuma fått 16 000 nya flyktingar. Omkring 300 människor, mest kvinnor och barn, anländer till lägret varje dag.