Nya teknologier möjliggör brott mot de mänskliga rättigheterna

FN-flaggan i halvstång för Nelson Mandela. Foto: UN Photo /Eskinder Debebe

FN-flaggan i halvstång för Nelson Mandela. Foto: UN Photo /Eskinder Debebe

10.12.2013 – Inför den internationella dagen för mänskliga rättigheter varnar FN:s högsta chef för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, om farorna med  elektronisk övervakning och krigsföring med drönare.

”Vi har sett hur nya teknologier möjliggör brott mot de mänskliga rättigheterna, med en isande precision som tillhör vårt århundrade. Tvärt emot den internationella lagstiftningens regler, hotar den elektroniska övervakningen och datainsamlingen både individuella mänskliga rättigheter och funktionen av ett fritt, livskraftigt civilsamhälle”, sade Pillay i sitt uttalande.

”De beväpnade, obemannade flygfarkosterna, drönarna, skickas ut utan någon som helst juridisk process, för att döda individer på distans. Så kallade ”dödsrobotar” – autonoma vapensystem som kan välja ut och attackera en måltavla utan mänsklig inblandning – är inte längre science fiction, utan verklighet.”

Den internationella dagen för mänskliga rättigheter markerar födelsen av den universella deklarationen för de mänskliga rättigheterna, idag 20 år sedan, och grundandet av FN:s högkomissarie för de mänskliga rättigheterna (OHCHR).

Högkomissarien Navi Pillay sade i sitt uttalande att Wiendeklarationen, som den även kallas, har kristalliserat principen om att de mänskliga rättigheterna är universella och förbundit stater till att skydda och främja de mänskliga rättigheterna för alla – oavsett ras, ekonomisk status eller kulturell bakgrund.

”Vi måste se till att de nya teknologierna främjar, inte bryter mot, de mänskliga rättigheternas principer. Oavsett vår tids förändringar, står den nuvarande lagstiftningen för mänskliga rättigheter och internationell humanitär lag, i kraft, liksom regelverket för hantering av beväpnade konflikter. Stater måste se till att lagen följs.”

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uppmanade i sitt meddelande FN:s medlemsstater att fullfölja de löften de gav under Wienkonferensen. Han hyllade även Nelson Mandela, ”en av vår tids största symboler för de mänskliga rättigheterna, vars livslånga kamp för de mänsklig värdighet, jämlikhet, rättvisa och empati förblir en inspiration i vårt arbete för en värld med rättigheter för alla.”