Olika perspektiv för framtida utveckling presenterade under generalförsamlingens årliga debatt

President Toomas Hendrik Ilves of the Republic of Estonia

President Toomas Hendrik Ilves of the Republic of Estonia

26 september 2013- Post-2015 utvecklingsagendan var det ämnet som talades mest om under generalförsamlingens debatt på onsdag, igår. Politiska ledare för medlemsstater som hållit sina tal inför församlingen är av samma åsikt att det är viktigt att en ny utvecklingsagenda sätts, men de presenterade olika perspektiv på frågan.

Toomas Hendrik Ilves, Estlands president, betonade vikten av nätförvaltning inom utveckling . ”Den främsta drivkraften för hållbar utveckling är en inkluderande och ansvarsfull ekonomisk politik”, sade han och tillade att moderna informations- och kommunikationslösningar är nyckeln till att tillväxt som leder till bättre styrning, tillgång till service, arbeten, transparens, ansvarighet och civilsamhällets deltagande.

Politiska ledare från den Latinamerikanska regionen varnade generalförsamlingen för att den växande ojämlikheten och den orättvisa ekonomiska politiken som förs, fördömer sårbara människor till samhällets utkanter och hindrar små stater från att åtnjuta de rättigheter som inskrivits i FN stadgan.

“Vi är oroade över att miljön försämras och att detta påverkar vår säkerhet, speciellt oroliga är vi för de mest sårbara befolkningarna”, sade Perus president Ollanta Humala Tasso. ”Vi måste ändra på ekvationen och lägga kampen för jämlikhet som vår högsta prioritet. Låt oss inte se tillväxt som ett mål för sig, utan i stället se tillväxt som ett verktyg.”

Tadzjikistan premiärminister, Oqil Oqilov, betonade vikten av vattenresurser och samarbete kring vatten. För tillfället saknar kring 770 miljoner människor tillgång till vatten och två och en halv miljarder människor saknar bas sanitet. ”Det är allmänt känt att vattentillgång är centralt för att utvecklingsmålen som lagts ned i Millennimålen skall nås. Våra försök at minska på fattigdom är direkt beroende av hur vi hanterar tillgång till vatten” avslutade president Oqilov.

Den årliga debatten fortsätter fram till den första oktober och kan följas direkt på FN:s webb TV