GENERALSEKRETERAREN — BUDSKAP PÅ DEN INTERNATIONELLA DAGEN MOT DROGMISSBRUK OCH ILLEGAL PROSTITUTION (26 juni 2006)

Att ta droger eller att inte ta droger, handlar om att göra val – medvetna val. Det är dock alltför många människor runt om i världen som är dåligt informerade om de förödande effekterna av droger som kan uppkomma. Det är därför som vi behöver arbeta för att motverka drogmissbruk genom att förbättra utbildningsinsatser och skapa större medvetenhet kring ämnet. Vi behöver konsekvent ledarskap från regeringar i större utsträckning. Vi behöver bättre exempel från förebilder, vars drogmissbruk inte bara skadat dem själva, utan också andra människor.

Vi behöver sprida förståelse för att droger är illegala på grund av att de är ett problem: inte att de är ett problem för att de är illegala. Droger orsakar hälsoproblem och mentala problem. När droger blir ett beroende, skapar de förödelse såväl för användaren som för anhöriga. När de tas intravenöst, kan de sprida dödliga sjukdomar – särskilt HIV/AIDS. När denna ödeläggelse slår till, slår den till utan respekt för gränser såsom inkomst, ras, yrke eller geografisk tillhörighet.

Våra insatser måste fokusera särskilt på unga människor – genom utåtriktad verksamhet och nätverksbyggande. Vi måste använda sportens möjligheter för att hålla unga människor aktiva, hälsosamma och trygga i sig själva. Detta innebär också att engagera och uppmuntra föräldrar och lärare att ta sig an denna roll till fullo.

Våra ansträngningar kräver också att vi arbetar för att minska tillgång till droger genom  genomdrivandet av juridiska åtgärder. Det innefattar också att arbeta tillsammans med de länder som producerar droger och erbjuda farmare hållbara alternativ till att odla olagliga grödor. På detta sätt måste vi sträva efter att både angripa fattigdom och tillförsel av droger på en och samma gång. 

Låt denna dag, den Internationella dagen mot drogmissbruk, tjäna som en påminnelse till oss alla att göra vår del för att bidra till detta arbete. Förenta Nationerna finns tillgängligt för att bistå dig i denna kamp. Låt oss förse människor med den information de behöver för att säga nej till droger.

Kofi A. Annan