Konferens om människohandel öppna i Wien idag

Den första globala konferensen om människohandel öppnar idag i Wien. Det tre dagar långa forumet ordnas av UN.GIFT – FN:s initiativ mot människohandel

Över 1200 experter, lagstiftare, representanter för frivilligorganisationer och affärslivet samt människor som fallit offer för människohandel från 116 olika länder samlas för att skapa en plattform som skall leda till nya initiativ och nya koordinerade åtgärder för att bekämpa detta brott.

Inför forumet konstaterade Antonia Maria Costa, chef för FN:s kontor för narkotikakontroll och brottsbekämpning, att människohandeln idag är så utbredd i den globala ekonomin att vi all är delaktiga. ”Alla konsumenter i världen är befläckade av offrens blod, svett och tårar. Vi får alla skämmas för att detta brott kan fortgå,” sade Costa.  

Forumet i Wien kommer att koncentrera sig på tre områden; orsakerna till problemet, vilka sociala och ekonomiska följder människohandeln har samt vilka åtgärder som behövs för att utrota den.

Mera om UN.GIFT och forumet hittar du här.