A-Ö Webbindex

Pride-månaden: UNAIDS kräver global avkriminalisering

Under juni månad förenas världen för att hedra Pride-månaden. I samband med detta uttrycker UNAIDS sitt stöd för lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer- och intersexgemenskaper (HBTQI) världen över. Pridemånaden är en möjlighet att fira styrkan, variationen och prestationerna hos HBTQI-personer, samtidigt som man erkänner de pågående svårigheter de stöter på. ”Avkriminalisering av samkönade relationer är ett avgörande steg i den kollektiva strävan att få slut på AIDS-pandemin”, sade UNAIDS.

Hinder för rättvisa, jämlikhet och hälsa

Den pågående kriminaliseringen av samkönade relationer hindrar social rättvisa och jämlikhet för HBTQI-individer och påverkar deras tillgång till sjukvård. Lagar som behandlar samkönade aktiviteter som ett brott främjar stigma, våld och diskriminering, vilket gör det svårt för HBTQI-personer att få nödvändig sjukvård. UNAIDS uppmanar regeringar globalt att snabbt upphäva diskriminerande lagar och policyer och arbeta för att skapa ett inkluderande rättsligt och socialt system som skyddar HBTQI-individers rättigheter.

Två kvinnor i ett demonstrationståg som håller en skylt där det står Born This Way
Pride-firande i Grekland. Foto: UN Human Rights

Pågående arbete

Betydande framsteg har gjorts när det gäller att främja HBTQI-rättigheter i många regioner globalt. Noterbart är att flera länder nyligen har vidtagit åtgärder för att avkriminalisera samkönade relationer, som t.ex Angola, Singapore och Barbados. I Europa blev Estland det första centraleuropeiska landet att tillåta samkönade äktenskap denna vecka. Ändå finns det länder som antar strängare strafflagstiftning som riktar sig till personer i relationer med samma kön. Nu i maj genomförde Uganda ”Anti-Homosexuality Act”, som påtvingar stränga straff, inklusive dödsstraff i vissa fall och upp till 20 års fängelse, enbart för att förespråka homosexuella rättigheter.

Två kvinnor och regnbågsflaggan
Från Gay Pride-marschen i Paris i juni 2021, där omkring 30 000 människor samlades för att fira HBTQI-rättigheter. Foto: Unsplash/Norbu Gyachung

Sverige avkriminaliserade homosexualitet 1944, och HBTQI-diskriminering har varit olagligt sedan 1987. Även om Sverige ligger i framkant när det gäller HBTQI-rättigheter har Sverige fortfarande en väg att gå för att säkerställa fullständig jämställdhet. I sitt arbete för att säkerställa social rättvisa och jämlikhet för HBTQI-individer införde Sverige 2019 ett starkare rättsligt skydd mot hatbrott för transpersoner genom införande i tryckfrihetslagen.

 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19