A-Ö Webbindex

Internationella kvinnodagen: 37 % av alla kvinnor är inte online

Den internationella kvinnodagen den 8 mars har temat DigitalALL: Innovation och teknologi för jämställdhet.

Våra liv är på många plan beroende av ständig teknisk och digital närvaro: gå på en kurs, ringa nära och kära, göra en banktransaktion eller boka en läkartid. Allt går för närvarande genom en digital process. Däremot använder 37 procent av världens kvinnor inte internet. 259 miljoner färre kvinnor än män har tillgång till Internet trots att de står för nästan hälften av världens befolkning.

”I dag utgör kvinnor färre än en tredjedel av arbetsstyrkan inom naturvetenskap, teknik, inegnjörsskap och matematik (STEM). När kvinnor är underrepresenterade i utvecklingen av ny teknik, kan detta innbära att könsdiskriminering inträder redan i initialskedet. Det är därför vi måste överbygga den digitala klyftan och öka representationen av kvinnor och flickor inom vetenskap och teknik”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres.

En kvinna bakom en talarstol
UN Womens generaldirektör Sima Bahous under öppnandet av FN:s jämställdhetskommission. UN Photo/Manuel Elías

Om kvinnor inte har tillgång till Internet och inte känner sig säkra under den tid de vistas online, kan de inte utveckla de digitala färdigheter som är nödvändiga för att engagera sig i digitala utrymmen. Detta minskar i sin tur deras möjligheter att göra karriärer inom naturvetenskap, ingenjörsskap, teknik och matematik-relaterade fält.

År 2050 kommer 75 procent av jobben att vara relaterade till STEM-områden. Ändå innehar kvinnor idag bara 22 procent av positionerna inom artificiell intelligens, för att bara nämna en.

”Enbart det senaste året var 259 miljoner fler män än kvinnor online”, sa Sima Bahous, verkställande direktör för UN Women i sitt inledande anförande vid öppnandet av FN:s jämställdetskommission. ”Inom tekniksektorn globalt har kvinnor inte bara färre positioner, utan de står också inför en löneskillnad mellan könen på 21 procent. Nästan hälften av alla kvinnor som arbetar inom teknik har blivit utsatta för trakasserier på arbetsplatsen.”

 

Visste du?

En global analys av 133 AI-system i olika branscher visade att 44,2 procent påvisar könspreferenser.

Kvinnor utgör endast 22 procent av arbetsstyrkan i branscher relaterade till med artificiell intelligens globalt.

En undersökning bland kvinnliga journalister från 125 länder visade att 73 procent hade utsatts för våld på nätet under sitt arbete.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19