Antalet asylsökande högst på 22 år

09 26 2014Asylum Seekers

09 26 2014Asylum Seekers

26.3.2015 – Antalet asylsökande i världen är det högsta på 22 år, enligt en rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR.

På grund av ökningen av krig, väpnade konflikter och försämrade säkerhetssituationer, ”ställs vi inför liknande utmaningar (som Balkankrigen på 90-talet), särskilt av den dramatiska situationen i Syrien. Vårt svar måste vara lika generöst nu som det var då, och ge asyl, möjlighet att bosätta sig och annan form av skydd för personerna som flyr dessa hemska konflikter”, skriver FN:s högkommissarie för flyktingar António Guterres i ett uttalande.

Enligt rapporten sökte 866 000 personer asyl i den industrialiserade delen av världen, en ökning på 45 % från 2013 och den högsta siffran sedan inledningen av kriget i Bosnien och Hercegovina 1992.

150 000 av de sökande var syrier och näst största gruppen kom från Irak, med nära 70 000 asylsökande.

På basen av hur många invånare de olika västländerna har, är Sverige det land som tar emot flest flyktingar. Det går 24,4 asylsökande per 1 000 svenskar.

Medan de flesta länder tog emot fler asylansökningar 2014, ser Australien en motsatt trend. Landet tog emot 9 000 asylsökande förra året, en minskning med 24 procent jämfört med 2013.

Turkiet har tagit emot 1,5 miljoner syriska flyktingar, Libanon 1,1 miljoner.