FAO lanserar databas med livsmedelspris i utvecklingsländer

FAO lanserar databas med livsmedelspriser i utvecklingsländer

FN:s livsmedelsorganisation FAO har lanserat en ny databas med uppgifter om livsmedelspriser i 55 utvecklingsländer, från Afghanistan till Zimbabwe. Priset ges i lokal valuta samt i dollar. Databasen fungerar samtidigt som ett analysverktyg för att jämföra priser i olika länder.


FAO uppskattar att 963 miljoner människor, eller omkring 15 procent av jordens befolkning, lider av svält och undernäring.

”Trots att FAO:s prisindex visar att livsmedelspriserna har sjunkit internationellt, visar denna nya databas, att prisen i utvecklingsländerna inte sjunkit lika snabbt och att de på sina håll inte sjunkit alls,” konstaterar Liliana Balbi, ekonom på FAO.

FAO hoppas kunna utvidga databasen med fler länder småningom.

Läs mer om FAO:s arbete

 

 

FAO lanserar databas med livsmedelspriser i utvecklingsländer

 

FN:s livsmedelsorganisation FAO har lanserat en ny databas med uppgifter om livsmedelspriser i 55 utvecklingsländer, från Afghanistan till Zimbabwe. Priset ges i lokal valuta samt i dollar. Databasen fungerar samtidigt som ett analysverktyg för att jämföra priserna i olika länder.

 

FAO uppskattar att 963 miljoner människor, eller omkring 15 procent av jordens befolkning, lider av svält och undernäring.

 

”Trots att FAO:s prisindex visar att livsmedelspriserna har sjunkit internationellt, visar denna nya databas, att prisen i utvecklingsländerna inte sjunkit lika snabbt och att de på sina håll inte sjunkit alls,” konstaterar Liliana Balbi, ekonom på FAO.

 

FAO hoppas kunna utvidga databasen med fler länder småningom.

 

Läs mer om FAO:s arbete

 

 

FAO lanserar databas med livsmedelspriser i utvecklingsländer

 

FN:s livsmedelsorganisation FAO har lanserat en ny databas med uppgifter om livsmedelspriser i 55 utvecklingsländer, från Afghanistan till Zimbabwe. Priset ges i lokal valuta samt i dollar. Databasen fungerar samtidigt som ett analysverktyg för att jämföra priserna i olika länder.

 

FAO uppskattar att 963 miljoner människor, eller omkring 15 procent av jordens befolkning, lider av svält och undernäring.

 

”Trots att FAO:s prisindex visar att livsmedelspriserna har sjunkit internationellt, visar denna nya databas, att prisen i utvecklingsländerna inte sjunkit lika snabbt och att de på sina håll inte sjunkit alls,” konstaterar Liliana Balbi, ekonom på FAO.

 

FAO hoppas kunna utvidga databasen med fler länder småningom.

 

Läs mer om FAO:s arbete

 

 

FAO lanserar databas med livsmedelspriser i utvecklingsländer

 

FN:s livsmedelsorganisation FAO har lanserat en ny databas med uppgifter om livsmedelspriser i 55 utvecklingsländer, från Afghanistan till Zimbabwe. Priset ges i lokal valuta samt i dollar. Databasen fungerar samtidigt som ett analysverktyg för att jämföra priserna i olika länder.

 

FAO uppskattar att 963 miljoner människor, eller omkring 15 procent av jordens befolkning, lider av svält och undernäring.

 

”Trots att FAO:s prisindex visar att livsmedelspriserna har sjunkit internationellt, visar denna nya databas, att prisen i utvecklingsländerna inte sjunkit lika snabbt och att de på sina håll inte sjunkit alls,” konstaterar Liliana Balbi, ekonom på FAO.

 

FAO hoppas kunna utvidga databasen med fler länder småningom.

 

Läs mer om FAO:s arbete

 

 

FAO lanserar databas med livsmedelspriser i utvecklingsländer

 

FN:s livsmedelsorganisation FAO har lanserat en ny databas med uppgifter om livsmedelspriser i 55 utvecklingsländer, från Afghanistan till Zimbabwe. Priset ges i lokal valuta samt i dollar. Databasen fungerar samtidigt som ett analysverktyg för att jämföra priserna i olika länder.

 

FAO uppskattar att 963 miljoner människor, eller omkring 15 procent av jordens befolkning, lider av svält och undernäring.

 

”Trots att FAO:s prisindex visar att livsmedelspriserna har sjunkit internationellt, visar denna nya databas, att prisen i utvecklingsländerna inte sjunkit lika snabbt och att de på sina håll inte sjunkit alls,” konstaterar Liliana Balbi, ekonom på FAO.

 

FAO hoppas kunna utvidga databasen med fler länder småningom.

 

Läs mer om FAO:s arbete

 

FAO lanserar databas med livsmedelspriser i utvecklingsländer

 

FN:s livsmedelsorganisation FAO har lanserat en ny databas med uppgifter om livsmedelspriser i 55 utvecklingsländer, från Afghanistan till Zimbabwe. Priset ges i lokal valuta samt i dollar. Databasen fungerar samtidigt som ett analysverktyg för att jämföra priserna i olika länder.

 

FAO uppskattar att 963 miljoner människor, eller omkring 15 procent av jordens befolkning, lider av svält och undernäring.

 

”Trots att FAO:s prisindex visar att livsmedelspriserna har sjunkit internationellt, visar denna nya databas, att prisen i utvecklingsländerna inte sjunkit lika snabbt och att de på sina håll inte sjunkit alls,” konstaterar Liliana Balbi, ekonom på FAO.

 

FAO hoppas kunna utvidga databasen med fler länder småningom.

 

Läs mer om FAO:s arbete