Världshungerdagen uppmärksammas i Stockholm 15 oktober 2010

alt

altVarje år uppmärksammar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och omvärlden Världshungerdagen, World Food Day. Syftet är att påminna om de problem som orsakas av fattigdom och hunger i stora delar av världen. Hur ska vi kunna möta dessa utmaningar när omkring en miljard människor lever i kronisk hunger?

Årets tema för Världshungerdagen är Förenade mot hungern och syftar till att rikta fokus på åtgärder i kampen mot hungern på internationell, nationell och regional nivå. Förenade mot hungern blir möjligt genom att olika parter samarbetar, såsom frivillighetsorganisationer, privata aktörer och statlig sektor, för att eliminera hunger, undernäring och extrem fattigdom.

År 2009 nåddes en kritisk punkt då antalet hungrande i världen uppgick till en miljard, dels på grund av stigande matpriser och dels på grund av den globala finanskrisen. Fem år återstår till att millenniemålen ska vara uppfyllda och målet att halvera hungern är långt ifrån uppfyllt. Var sjätte sekund dör ett barn till följd av hungerrelaterade problem.

År 2050 beräknas världens befolkning uppgå till nio miljarder. För att möta det växande behovet av livsmedel uppskattar FAO att produktionen måste öka markant och att denna ökning måste ske på ett miljömässigt hållbart sätt.

Antalet småjordbrukare, av vilka många är kvinnor, och deras familjer uppgår idag till 2,5 miljarder människor. De svarar således för över en tredjedel av världens befolkning. Det är just deras bidrag till den ökade livsmedelsproduktionen vi vill belysa under Världshungerdagen 2010. Vi har möjlighet att stödja småbrukarnas arbete så att de kan slippa leva i fattigdom och hunger genom att till exempel stärka besittningsrätten till mark, öka jämställdheten, stifta lagar för att skydda naturtillgångar och införa certifieringssystem som gynnar både småbrukarna och miljön.

Inför Världshungerdagen 2010, då så många människor lider av kronisk hunger, vill vi fokusera på framtiden och på de möjligheter och problem som småbrukarna möter på vägen mot en ökad, hållbar livsmedelsproduktion.

Stockholm

I Stockholm uppmärksammas Världshungerdagen fredagen den 15 oktober genom ett seminarium med fokus på möjligheter och hinder för småjordbrukare. Seminariet är ett samarbete mellan FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Kungl. skogs- och lantbruksakademien (KSLA), Naturskyddsföreningen, Svenska FAO-kommitteén och Svenska kyrkan.

Talare
Adanetch Onke, sakkunnig på landsbygdsutveckling, etiopiska Mekane Yeses-kyrkan
Gunnar Rundgren, konsult i ekologiskt lantbruk, f.d. ordförande i International Federation of Organic Agriculture Movements
Linley Chiwona Karltun, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet
Barbara Ekwall, Right To Food, FAO
Moderator:  Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute, tidigare UN Water/FAO

För mer information FAO Norden