A-Ö Webbindex

Sand värmer finländskt midvintermörker

Invånarna i Kankaanpää, västra Finland, behöver inte bry sig lika mycket om hur de ska värma upp sina hus den kommande vintern som många andra i Europa. Ett hundratal finländska hem, några kontor och den kommunala simbassängen i stan har nu säkrat en värmekälla året runt tack vare en genial uppfinning: ett sandbatteri.

De två grundarna Matti och Markku som står utomhus mot en vägg
Markku Ylönen och Tommi Eronen grundade tillsammans företaget Polar Night Energy. Foto: PNE

Uppvärmning är viktigt i Kankaanpää, med cirka 11.200 invånare, eftersom medeltemperaturen från december till mars månad är under 0 och det kan bli så kallt som -23 grader.

”Idén är att med producera värme som man fått via ren energi från sol och vind. Värmen lagras i sand. Sand är billigt och tillgången är stor”, säger Markku Ylönen från företaget Polar Night Energy som ligger bakom idén.

500 grader

Begreppet sandbatteri är starkt förenklat men beskriver hundratals ton sand som hettats upp till kring 500 grader i en stålbehållare. Denna fungerar sedan som värmekälla. Energin, som kommer från förnybara källor som vind- och vattenkraft, lagras för att värmen ska kunna användas under mörkare och kallare dagar när energitillgången är lägre. Företagets idé har sedan lanseringen under bara ett par månaders tid rönt stor framgång, bland annat via Youtube-kanalen ”Now you know” och ett viralt nyhetsklipp producerat av brittiska BBC. Förnybar energi är hett.

”Värme- och energikällor är en växande marknad”, säger Markku Ylönen. ”Vi har mest fått positiv respons, men visst har framgången fört med sig kritik också. Det är helt korrekt att folk ifrågasätter, så ska det vara. Samtidigt är publicitet ett väldigt bra verktyg.”

Hållbar energi

SDG poster svenska
De globala målen för hållbar utveckling.

Förnybar energi är också ett av FN:s globala mål (SDGs). I samma anda som sandbatteriets målsättning lyder nummer sju att ”säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla”. En stor andel av våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag.

Markku Ylönen, från Tammerfors, är tillsammans med kollegan och medgrundaren Tommi Eronen diplomingenjörer med gedigen bakgrund inom energiproduktion. De är också de kreativa innovatörerna bakom en det första sandbatteriet för kommersiellt bruk. Deras uppfinning kan vara lösningen på en av energiproduktionens största utmaningar, nämligen en källa till jämn energitillförsel året runt.

Solenergi lagrad i sand kan hålla värmen i månader, vilket alltså innebär att värme alstrad under sommaren kan hjälpa finländare genom den långa kalla vintern. Ännu en faktor i sammanhanget är att det inte längre går att räkna med Rysslands gas- och elförsörjning.

Spara energi

Finlands arbets- och näringsministerium planerar att i augusti starta en kampanj som uppmanar Finlands befolkning att spara energi. Liknande kampanjer pågår redan i många EU-länder som Tyskland, Italien och Frankrike och är ett initiativ från EU-kommissionen.

Det finska sandbatteriet ligger helt rätt i tiden: grön, ren energi som lagras i sand som samlats in i området.

”Vi vill inte att sanden transporteras långväga ifrån”, förklarar Markku om anläggningen, som fraktades till platsen i januari i år, installerades under våren och sattes igång maj.

Den 4×7 meter stora stålbehållaren i Kankaanpää, Vatajankoski kraftverksområde, innehåller hundratals ton sand som kan värmas upp till en temperatur på 500-600 grader. Sanden kan hålla värmen i månader och har 100 kW värmekapacitet och 8 MWh energikapacitet som distribueras i fjärrvärmesystemet. Miljöaspekten är ett genomgående tema.

En hög med sand i utomhusmiljö med en spade i mitten
Sand är billigt och tillgången är stor. Foto: PNE

”Till exempel idag är en blåsig dag. Då använder vi den vinden till att samla in energi som vi kan använda en dag när det inte är så blåsigt”, förklarar Ylönen.

Energi och hur man kan tillvarata den har länge varit ett specialområde för Markku Ylönen och Tommi Eronen. De båda träffades under universitetstiden då de studerade energiproduktion vid Tampereen Yliopisto. Tanken om att starta ett eget företag föddes redan för ungefär tio år sedan. Andra energikällor diskuterades, bland annat vatten och sol, men efter gediget förarbete inledde man arbetet med att bygga upp den stora silon tillsammans med Vatajankoski kraftverksområde. Vatajankoski omnämner Markku som en fördomsfri samarbetspartner, han berättar att de redan tidigare stött innovativa projekt och nya idéer.

Midvintermörker                       

”Vi planerade verksamheten kring sand som energikälla av många orsaker. Sand kostar nästan inget och tillgången är stor”, förklarar Markku och tillägger att inte ens sandkornens storlek är av avgörande betydelse utan man kan använda industriella biprodukter som antingen är fin- eller grovkorniga.

Företagsnamnet Polar Night Energy härrör sig från begreppet polarnatt, eller midvintermörker, som betyder att solen aldrig går upp under dygnet; det vill säga den period då solen befinner sig under horisonten.

”Namnet är tänkt att visa att finns det energiproduktion här för Finlands mörkaste perioder finns det så det räcker till åt andra också”, säger Markku Ylönen.

Idag sysselsätter företaget sex personer och Markku menar att det finns plats för fler anställda sinom tid. Trots medieuppbådet och det stora intresse företaget rönt i media har man försökt hålla arbetsmängden på en rimlig nivå. I framtidsplanerna finns både att utveckla och förädla redan existerande verksamhet men också att expandera.

”Vårt stora mål på lång sikt är att kunna påverka utsläpp på en global nivå”, säger Markku Ylönen.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19