Serbien, Bosnien och Hercegovina: katastrofer kan förutses och förebyggas

unct-serbia-obrenovac-floods

unct-serbia-obrenovac-floods

16.7.2014 – Behovet av snabba framsteg för att möta den mest utsatta befolkningens behov är stort i Serbien, Bosnien och Hercegovina efter de förödande översvämningarna som drabbade länderna i maj. Detta konstaterar chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP, Helen Clark, under ett besök i Bryssel för den internationella bidragsgivarkonferensen för de katastrofdrabbade länderna.

Efter översvämningarna skickade FN genast ett expertteam på plats som anlände inom 36h timmars tid efter förödelsen.

UN expert team Photo UNCT SerbiaTeamet bestod av experter med omfattande erfarenhet av naturkatastrofer runtom i världen. De samarbetade med såväl Serbiens inrikedepartement som EU:s civilskyddsteam, och bearbetade en rapport om förödelsens omfattning, återuppbyggnadsprioriteter, miljöskyddsinsatser och återuppbyggandet av vägar samt framtida katastrofavvärjningsmöjligheter.

”Rapporten beskriver arbetet som måste göras för mänsklig utveckling, för infrastruktur och produktiv kapacitet, och framförallt för ett bättre och motståndskraftigare system inför framtiden så att motsvarande katastrofer kan undvikas”, sade Helen Clark under sitt tal till konferensdeltagarna.

De båda ländernas geografiska läge gör dem extra sårbara för översvämningar och översvämningsrelaterade konsekvenser. Översvämningarna i maj var dessutom ovanligt stora, och pressade de existerande kontrollsystemen utom deras kapacitet.

”Det är av största vikt att katastrofhantering ges högsta prioritet, och att vi även ser på den i kontext av klimatförändringen”, sade Clark. ”Mitt främsta budskap idag är: den internationella responsen måste framhäva åtgärder som skyddar samhällen och viktig infrastruktur inför framtida utmaningar. Hållbar utveckling kräver upprätthållning som inte konstant avbryts och omintetgörs av katastrofer som kunde förutses och förebyggas.”

Som ett resultat av översvämningarna dog över 50 människor i de båda länderna och över 70 000 fördrevs eller evakuerades.