FN:s flyktingchef: EU riskerar bli irrelevant

Flickr Freedom House 2

Flickr Freedom House 2

16.9.2015 – Chefen för FN:s flyktingorgan, António Guterres, varnar för att EU riskerar att bli irrelevant på den internationella arenan om unionen inte lyckas tackla flyktingkrisen.

Under ett presstillfälle i Bryssel konstaterade Guterres den nuvarande situationen vara ett ”sanningens ögonblick” för EU, och drog paralleller till Soviets intåg i Ungern år 1956. 200 000 ungrare flydde från sina hem.

Guerres Press Conference 09 2015 2”180 000 ungrare vidarebosattes från Österrike och Jugoslavien till totalt 37 olika länder – de första 100 000 under mindre än tio veckor”, sade Guterres. ”EU-toppmötet nådde inte samma resultat, vilket jag beklagar”, sade han och refererade till EU-toppmötet i måndags.

Trots att flertalet övriga EU-staterna säger ja, ville majoriteten inte driva igenom ett system med tvingande kvoter i måndags.

I stället förklarade ministrarna att de i princip tänker ta emot sammanlagt 160 000 flyktingar gemensamt, men uppgörelsen innehåller ingenting om hur ansvaret ska fördelas. Guterres välkomnade beslutet om vidarebosättning för dessa 160 000 flyktingar, men påpekade samtidigt att uppskattningarna tyder på ett ännu större behov och behovet av en plan B.

”Vi behöver en plan B. Vi kan inte vänta till oktober för ytterligare ett EU-toppmöte, vars beslut bollas till EU-parlamentet och sedan tillbaka igen… unionen har 500 miljoner invånare. Flyktingkrisen är en hanterbar situation och vi måste göra precis det: handskas med den.”

Guterres kritiserade vissa medlemsstaters beslut att återupprätta gränskontroller, vilka enligt honom är ”oroande för UNHCR.”

A group of people walking on a dirt road near the town of Gevgelija in the former Yugoslav Republic of Macedonia after crossing the border at Idomeni in Greece. Photo UNICEFGjorgji Klincarov”Gränskontroller kommer att orsaka ytterligare lidande, och bereda marknaden för smugglare och opportunister”, sade Guterres. ”Att ge smugglare nya marknader på en bricka skulle helt enkelt vara dumt.”

Förra veckan presenterade flyktingchefen ett antal riktlinjer som enligt honom borde genomsyra alla ansträngningar för att lösa krisen, som i första hand är en flyktingkris, inte en migrationskris.

Guterres poängterade att orsakerna bakom att så många syrier försöker ta sig till Europa just nu är enkla: hoppet för en lösning i Syrien är på upphällningen, och situationen i grannländernas flyktingläger har försämrats avsevärt på grund av brist på pengar. FN:s livsmedelsprogram har tvingats skära ned på matransoner med 40 %.

Syrisk flicka håller sin mamma i handen nära gränsen i Makedonien, i väntan på tåg till Serbien. Foto: UNICEFTomislav Georgiev”I en idealisk värld skulle vi se en gemensam europeisk asylpolitik och flyktingar skulle kunna röra sig fritt inom EU. Men så är inte fallet”, sade Guterres medan han efterlyste lagliga vägar till Europa. Om de flyende har möjlighet att söka asyl på legitima vägar, försvinner samtidigt marknaden för smugglarna och de farliga sjö- och landresorna.

Enligt Guterres krävs även omedelbara och adekvata lösningar för flyktingmottagning, -hjälp och registrering i ”hotspots” – heta zoner som Grekland, Ungern och Italien. Majoriteten av de som anländer till Grekland kommer från konfliktorter som Syrien, Irak och Afghanistan. 83 % av dem som tar sig igenom Balkan kommer från Syrien.

”Serbien står inför en ytterst svår situation som den inte kan handskas med ensam, som ett resultat av Ungerns politik”, sade Guterres och uppmanade till stödåtgärder för landet där många nu sitter fast efter att Ungern stängt av en av de viktigaste flyktingrutterna.

UNRIC:s relaterade länkar:

Artikel:  FN:s Syriensändebud Staffan de Mistura: Förhandlingar mellan Saudiarabien och Iran kunde avsluta kriget i Syrien