A-Ö Webbindex

Sju fakta om FN:s 78:e generalförsamling

Varje september samlas världsledare och delegater vid FN:s högkvarter i New York för att diskutera de mest angelägna frågorna just nu. I år öppnas FN:s generalförsamlings 78:e session den 5 september, och dess högnivåsegment – ​​formellt känt som den ”allmänna debatten” – börjar den 19 september. Här svarar vi på sju frågor om detta avgörande ögonblick på FN:s agenda.

Två personer som står bredvid en förstoring av bokstäverna UNGA i utomhusmiljö
FN:s högkvarter under veckan för generalförsamlingens årliga allmänna debatt och tillhörande högnivåmöten i september 2017. Foto: UN Photo/Kim Haughton

1. Generalförsamlingen, UNGA, generaldebatt… Vad är skillnaden?

Generalförsamlingen, även känd som UNGA, är det huvudsakliga forumet för alla 193 medlemmar av FN för att diskutera internationella frågor i linje med FN-stadgan. Församlingen sammanträder i ordinarie sessioner från september till december varje år. Dessa möten återupptas i januari tills alla frågor på dagordningen är behandlade, vilket ofta är strax innan nästa session börjar igen i september.

Mellan 2023 och 2024 sammanträder församlingen för 78:e gången (UNGA 78), och denna session öppnar officiellt tisdagen den 5 september 2023.

Som en del av församlingens årliga session hålls en allmän debatt varje september som vanligtvis deltar av stats- och regeringschefer. Årets allmänna debatt pågår från tisdagen den 19 september 2023 till tisdagen den 26 september 2023.

2. Vad händer under den allmänna debatten?

Den allmänna debatten är egentligen ingen debatt. Medlemsstaterna turas om att hålla tal och ges rätt till genmäle när så krävs. De tar tillfället i akt att ta upp ett ämne som representerar en fråga som är viktig för dem.

För den 78:e sessionen är temat för debatten: ”Återuppbygga förtroende och återuppliva global solidaritet: Accelerating action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals against peace, prosperity, progress and sustainability for all”.

En kvinna som sitter i ett bås framför en mikrofon
En tolk i Spaniens tolkningsbås under högnivåveckan i FN:s generalförsamlings sjuttiosjunde session i september 2022. Foto: UN Photo/Laura Jarriel

3. Vilken medlemsstat talar först under den allmänna debatten?

Sedan de första åren av generalförsamlingen har det första landet att tala varit Brasilien eftersom, ingen verkade vara frivillig att tala först, och Brasilien var först vid flera tillfällen, vilket då blev en tradition enligt UN Protocol and Liaison Services.

USA står näst i tur som värdland. Ordningen på talare följer sedan en komplex algoritm som återspeglar representationsnivå, geografisk balans. Även ordningen i vilken begäran om att tala spelar in såväl som andra överväganden.

4. Vem mer kan tala vid den allmänna debatten?

Heliga stolen, staten Palestina och Europeiska unionen är inbjudna att delta i den allmänna debatten och deras talturer bestäms av deras representationsnivån.

5. Hur långa är talen?

Talare uppmanas att begränsa sina uttalanden till under 15 minuter, men världsledares tal sträcker sig ofta längre än så. Det längsta talet som hölls under generalförsamlingen hittills hölls av Kubas Fidel Castro, som talade i fyra och en halv timme 1960 (detta var dock inte under den allmänna debatten).

En folkmassa på en gata i New York
En vy av reportrar och delegater utanför FN:s högkvarter under högnivåveckan i FN:s generalförsamlings sjuttiosjunde session i september 2022. Foto: UN Photo/Loey Felipe

6. Hur tittar jag på mitt eget lands anförande?

Alla generalförsamlingsmöten kan följas i realtid och på begäran på UN WebTV. Uttalanden avgivna i generalförsamlingssalen finns tillgängliga på webbplatsen för allmän debatt. Det dagliga schemat och den preliminära listan över talare finns här.

7. Vad mer bör jag hålla utkik efter?

Utöver den allmänna debatten innefattar veckorna under generalförsamlingen en lång rad möten och sidoevenemang. Den 78:e sessionen inkluderar ett SDG-toppmöte (18-19 september) som granskar genomförandet av 2030-agendan och de 17 Globala målen.

Den 20 september hålls en dialog på hög nivå om Finansiering för utveckling, ett Toppmöte om ambitionerna för klimatet och ett möte på hög nivå om pandemiförebyggande, beredskap och respons.

Den 21 september kommer det att hållas ett förberedande möte för Framtidens toppmöte samt ett högnivåmöte om Universal Health Coverage.

Den 22 september hålls ett högnivåmöte om Kampen mot tuberkulos.

Läs mer: Varje dag kan du se livesändningar av de flesta evenemang på hög nivå på Webtv.un.org.

Läs mer om generalförsamlingen här och generalförsamlingens högnivåvecka 2023 här.

 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19