Skriv under för världens fattiga

Med fem år kvar till 2015 måste arbetet intensifieras! Kvinnor och barn är nyckeln till millenniemålens uppfyllande. Därför uppmanar en grupp organsiationer Sveriges regering att utnyttja sitt goda anseende på utvecklingsområdet och ta initiativ i EU och FN till följande åtgärder:

    * stärk kvinnors makt och bekämpa mödradödligheten
    * stöd de mest utsatta barnen och bekämpa barnadödligheten
    * arbeta för en rättvis världsordning och världshandel samt bistånd som har millenniemålen i fokus

Initiativtagare till uppropet är

  • FN:s utvecklingsprogram UNDP
  • Svenska FN-förbundet
  • Svenska Unescoråde
  • UNICEF Sverige
  • UNIFEM nationell kommitté Sverige

Namninsamlingen startar den 20 september 2010, samma dag som FN:s toppmöte om millenniemålen öppnar i New York och avslutas den 1 december 2010.

Namnlistorna kommer att överlämnas till Sveriges regering i samband med FN:s dag för mänskliga rättigheter den 10 december 2010 för att symboliskt visa att millenniemålens uppfyllande är ett sätt att stärka mänskliga rättigheter.

Mer information finns på respektive organisations hemsida.

Du kan skriva på namnlistan på Svenska FN-förbundets webbplats, där du även kan ladda ner och skriva ut namnlistor att ta med vid olika evenemang.