FN premierade Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet hedras av Förenta Nationerna för organisationens arbete i kampen mot kvicksilver. Ministerrådet tilldelades ett gulddiplom under FN:s kvicksilverkonferens som inleddes i Stockholm på måndagen.

Diplomet utdelas inom ramen för FN:s miljöprogram UNEP som grundat en kvicksilverklubb för länder och organisationer som främjat den globala kvicksilverprocessen. Sammanlagt drygt tio länder eller organisationer fick erkännande för sitt kvicksilverarbete i form av ett brons-, silver- eller gulddiplom.
Nordiska ministerrådet fick som enda premierad det högsta diplomet. Diplomet överräcktes till en representant från danska regeringen av FN på måndag kväll. Danmark verkar i år som ordförande för Nordiska ministerrådet.

Målet med FN:s kvicksilverkonferens i Stockholm 7-11 juni, finansierad av Nordiska ministerrådet, är att lägga grunden för ett globalt och bindande avtal för kvicksilver. Förhandlingsmötet i den svenska huvudstaden är det första mötet av fem som ska bana vägen för ett avtal. Målet är att ett avtal ska fås på plats till år 2013.

Läs mera om FN:s kvicksilverkonferens i Stockholm

 

Källa: Norden.org