Slaveriet har inte försvunnit – det bara bytte namn

Flickr Imagens Evangelicas CC

Flickr  Imagens Evangelicas CC

18.10.2014 – I vartenda fall av människohandel ligger verkliga mänskliga tragedier, brustna hopp och grusade drömmar om en bättre framtid bakom statistiken. FN:s människorättsexperter uppmanar nu till en koncentrerade global respons för att motverka den transnationella människohandeln inför den internationella dagen mot trafficking den 18 oktober.

Mellan åren 2010-2012 registrerade EU-medlemsländerna 30 146 fall av människohandel. 80 % av offren var kvinnor, och över 1000 barnoffer identifierades som ämnade för sexuell exploatering.

Människohandel är en av de gravaste formerna av brott mot de mänskliga rättigheterna, men förblir seglivat och svårt att bekämpa eftersom det kräver så koordinerade åtgärder för att komma åt dess grundläggande orsaker. I vissa fall är offren till en början inte kidnappade eller bortförda med tvång, men migranter kan lätt hamna in i en mardrömsliknande resa i händer på sina smugglare.

Vissa migranter som överlever resan över Medelhavet – en resa som bara i år krävt över 3000 liv – har återfunnits under slavliknande förhållanden i europeiska länder.

Och överallt i världen ökar barnhandeln proportionellt sett. Under de senaste åren har andelen flickor ökat speciellt: idag är två av tre offer unga flickor.

Ansträngningarna för att hindra och bestraffa människohandlarna är kritiska, men det är även viktigt att åtgärderna inte i sin tur skadar migranters rättigheter, betonar FN-experterna. I vissa fall kan t.ex. polisoperationer ha en oönskad effekt då migranter hamnar allt djupare i händerna på kriminella gäng och utnyttjande arbetsgivare i sina försök att inte hamna i trubbel med lagen.

Men ansträngningarna fortsätter. I och med EU:s direktiv mot trafficking, dömer nu domstolar överallt i Europa brott relaterade till trafficking som speciellt grava, med enhetliga domar – och EU-länderna är skyldiga att erbjuda offren stöd. Och EU:s strategi mot människohandel för 2012-2016 har utstakat 40 konkreta och praktiska åtgärder mot människohandeln, med en prioritet för skydd och stöd för offren.

Siffror i EU:

  • 30 146 offer för människohandel registrerades mellan 2010-2012. 80 % var kvinnor. 16 % var barn.
  • Över 70 % av människohandlarna var män.
  • 3786 domar för människohandel rapporterades av EU-medlemsländerna under de tre åren.

UNRIC:s relaterade länkar:

In Focus om trafficking
Artikel: Människohandeln i Sinai måste stoppas
Artikel: Trafficking: vår tids slaveri
FN:s Blue Hart -kampanj mot trafficking