De som riskerar sina liv för andra

Humanity2 cropped

Humanity2 cropped

19.8.2015 – Varje år orsakar naturkatastrofer och konflikter miljoner människor lidande, och de fattigaste är oftast de mest sårbara. Hjälparbetare erbjuder ofta livräddande bistånd för katastrofdrabbade samhällen, och tvingas ofta samtidigt utföra sitt arbete under mycket svåra och farliga förhållanden.

På den sjunde världsdagen för humanitärt arbete är det mer aktuellt än någonsin att sprida vetskap om humanitärt bistånd och hjälparbetare världen över.

”Idag uppmärksammar vi alla hjälparbetare och frivilliga som osjälviskt ägnar sina liv åt att hjälpa andra, ofta med stor risk för sina egna liv, för att hjälpa världens mest utsatta människor”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Humanitärt bistånd baseras på ett antal grundprinciper så som medmänsklighet, neutralitet och självständighet. Hjälparbetare kan vara internationella, men största delen kommer från det land de arbetar i. Oftast är det människor som drabbats av en katastrof som själv är de första att bistå sina egna samhällen.

Men att hjälpa då en katastrof precis ägt rum är bara ett sätt att hjälpa. Hjälparbetare jobbar också med att bistå samhällen och människor långt efter katastrofen, med att bli mer motståndskraftiga inför eventuella kommande kriser, eller t.ex. med att återuppbygga fred i konfliktområden.

Vem som helst kan bli en hjälparbetare. Idag kan du bidra med din tid, och t.ex. låna ut din Facebook- eller Twitterfeed för en dag för att dela inspirerande och tankeväckande historier om alla de människor som riskerar sina liv för andra. Använd hashtag #ShareHumanity. Du finner mer tips och information om hur du kan delta här.

UNRIC:s relaterade länkar:

Läs om White Helmets
Video från Syrien: 50 jordbävningar per dag