Sverigefinnar – två kulturer, två språk

Det bor över 700 000 personer i Sverige med finska rötter. Sverigefinnarnas dag (finska: Ruotsinsuomalaisten päivä) firas i Sverige den 24 februari.

Denna sammanblandning av två folk har historiska skäl. På 1200-talet kom Finland gradvis under svenskt styre. Landet skildes från Sverige först 1809, då Sverige blev en konstitutionell monarki. Vågorna av finsk invandring till Sverige stannade inte med separationen av de två länderna eftersom Finland kort därefter ockuperades av Ryssland.

Sedan ledde andra världskriget till att cirka 70 000 finländare fördrevs till Sverige. På 1950- och 1960-talen flyttade också ett stort antal finländare till Sverige, ofta för arbete. De flesta sverigefinnar idag är själva födda i Finland eller har en morförälder eller en förälder som är född i Finland. Det som förenar sverigefinnarna är framför allt språk och kultur.

Sverigefinnarnas dag godkändes av Svenska Akademien 2010 och firades första gången 2011. Den 24 februari valdes som datum för jubileet eftersom detta också var Carl Axel Gottlunds födelsedag, folkdiktssamlare och försvarare av folkdiktningen. Syftet med dagen är att fira sverigefinnarna och uppmärksamma deras historia, språk och kultur som en del av Sveriges kulturarv.

En stor rödvit passagerarfärja på havet
Det finns flera färjerederier i flera städer som skapar en viktig länk mellan grannlanden Sverige och Finland. Foto: Artem Militonian

…och bastun såklart

Idag är finska ett officiellt minoritetsspråk i Sverige. Sverigefinnarna är den största av Sveriges fem nationella minoriteter (de övriga är samer, tornedalingar, romer och judar). De bör inte förväxlas med finlandssvenskar som bor i Finland och talar svenska.

Sverigefinska Riksförbundet är en minoritetsintresseorganisation för sverigefinnarna. Det grundades 1957 för att främja sverigefinnarnas gemensamma sociala och kulturella strävanden. Deras uppdrag är att hålla det finska språket och den svensk-finska kulturen vid liv i Sverige genom att bland annat arrangera aktiviteter för barnfamiljer. Det som medlemmarna i Sverigefinska Riksförbundet har gemensamt är språket och kulturen.

”Du kanske kom till Sverige under den stora arbetskraftsinvandringsvågen för cirka 50 år sedan, eller så är du född i Sverige men har en finsk mormor och vill lära dig mer om dina rötter, eller så flyttade du hit för några år sedan och vill ha finskspråkiga aktiviteter i din vardag. Sverigefinnarna lever med två språk och två kulturer hand i hand i sin vardag. Och de gillar bastu!”, konstaterar Sverigefinska Riksförbundet.

”Sverigefinnarna är en nationell minoritet i Sverige. Även om lagen fanns före 2010 så följs den inte alltid ordentligt och man måste kämpa för sina rättigheter som nationell minoritet i Sverige”, säger Sverigefinska Riksförbundet till UNRIC.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19