Tider förändras, våldet förblir

Photo: UNRIC Violence Against Women / Kostas Satlanis

Photo: UNRIC Violence Against Women / Kostas Satlanis

17.6.2014 – FN:s specialrapportör om våld mot kvinnor Rashida Manjoo har varnat för såväl kvarvarande som nya utmaningar i kampen för kvinnors rättigheter och jämlikhet mellan könen, och efterlyser nya normer och åtgärder för att motarbeta våldet mo kvinnor runtom i världen.

I sitt uttalande betonar Manjoo det faktum att nedskärningsåtgärderna efter den ekonomiska krisen haft en oproportionerligt stor effekt på kvinnor – inte vara gällande förekomsten och kvaliteten av service riktad till kvinnor och flickor, men även generellt i områden som arbetsmöjligheter och sociala förmåner.

Hennes rapport belyser även andra utmaningar som kvarstår i kampen mot våldet, bland dem den rådande dikotomin mellan offentligt och privat i responsen, fokusskifte från kvinnor och flickor till män och pojkar, staters misslyckande att agera med krävd fasthet och bristen på lösningar för att attackera de grundläggande orsakerna till våldet.

Äldre kvinnor – lätta offer

Åldrande kvinnor är speciellt utsatta gällande vitt utbredda diskriminerande attityder och seder, betonade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande under Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre den 15:e juni.

Den globala befolkningen över 60 förväntas fördubblas innan 2025. En FN-expertgrupp för åldrande har utsetts av generalförsamlingen och strävar till att stärka implementeringen av de mänskliga rättigheterna för äldre personer, men experterna har speciellt betonat behovet av åtgärder mot övergrepp av äldre kvinnor.

Men det finns ingen entydig bild av misshandeln, negligerandet och våldet mot äldre kvinnor, och inte heller dess komplexitet och diversitet, har FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden (UNDESA) poängterat. Enligt Världshälsoorganisationen WHO kan misshandeln vara underrapporterad med så mycket som 80 %.

De åldrande kvinnorna är världens snabbast växande demografiska grupp, och ”lätta offer” för brott som finansiellt utnyttjande, förskingrande av egendom och även sexuellt våld.

En mer fokuserad institutionell respons kommer att behövas inom en mycket snar framtid för dessa kvinnor som globalt redan är minst bemedlade att klara svårigheterna en stigande ålder medför, och i störst behov av samhällets hjälp.